Advertisement

Baba, çocuğunun yanık tedavi merkezindeki tedavisinin ardından SGK'dan gelen yazıyla şoka uğradı. Yazıda "16.500 lira masrafı ödeyin" deniyordu. Oysa paranın sizden istenmesi için çocuğunuzu bilerek
ya da ihmalinizle yaktığınıza dair mahkeme kararı gerekir

Küçük oğlumun yaptığı yaramazlık sonrasında çaydanlık üzerine devrildi ve kolları ile vücudu yandı. Uzun süre yanık tedavi merkezlerinde tedavi ettirdik. Sonrasında SGK'dan 16.500 lira ödeme yapmam için yazı geldi. Diyorlar ki oğlun yanmış, biz de tedavisi için 16.500 lira harcadık, gel bu parayı öde. Bu ne biçim iş. Var mı bu tür uygulama, ben şimdi bu yazıya ne cevap vereceğim? ■ İsmi Saklı

Sayın okurum, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 76. maddesinin ilgili fıkrasına göre; "...Genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere kastı veya suç sayılır bir hareketi veya ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması ya da ihmali nedeniyle kurumun sağlık hizmeti sağlamasına veya bu kişilerin tedavi süresinin uzamasına sebep olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen üçüncü kişilere, kurumun yaptığı sağlık hizmeti giderleri tazmin ettirilir..." denilmektedir. Ancak madde içine dikkatle bakarsanız, SGK'nın bu parayı sizden isteyebilmesi için "Sizin çocuğunuzu ihmalinizle veya bilerek yakmış olduğunuzu belirten bir mahkeme kararı" olması gerekir. Şayet, oğlunuzun yanması sebebiyle size karşı Cumhuriyet Savcılığı, ceza davası açmış ve siz de davayı kaybetmişseniz, SGK'nın size çıkardığı borcu ödemek zorundasınız.
Savcılık hakkınızda kamu davası açmamış, açmışsa bile ceza almamış iseniz SGK'nın size borç çıkarma yetkisi yok. Ayrıca acil servise gittiğinizde Emniyet şüpheli durumlarda adli kayıt tutuyor. Ancak bu da yeterli değil, kanuna göre ihmal yada bilerek bu sonucu doğurduğunuzun mahkeme tarafından tespit edilmesi gerekir. Öyle bîr durumda zaten çocuğunuz sizden alınarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu korumasına dahil edilir.

DÖVECEĞİNİZ ADAMA 'SİGORTAN VAR MI?' DİYE SORUN
Bu arada, yine 5510 sayılı Kanun'un yukarıdaki gereğince, kahvede otururken tartışma sonucu birisini dövecekseniz önce "SGK'ya tabi sigortan var mı?" diye sorun. Çünkü SGK, adamın tedavi masraflarını sizden ister. Ayrıca, tedavi masraflarından sonra dövdüğünüz adam malul kalırsa SGK kendisine malullük aylığı bağlar, sonra da döven adama dönüp ödediği ve ödeyeceği malullük aylığı rakamlarını peşin olarak ister. 5510'un 39. maddesine göre; "Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malul veya vazife malulü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir..."

İŞYERİNDE ASLA KAVGA ETMEYİN
Kavga işyerinde iki çalışan arasında yaşanırsa olay iş kazası sayılacağından, yaralanan kişiye hem iş kazasından gelir bağlanır hem de rapordaki oran yüzde 40’ı aşarsa bir de erken emekli olur. Yüzde 60’ı aşarsa malulen emekli edilir. O zaman da hem tedavi masraflarını, hem de bağlanan emekli aylıklarının peşin değerini ödersiniz

 

facebook hesabım yoktur

Tarafıma ait olan Facebook hesabının kapatıldığını daha önce bu köşeden duyurmuştum. Sonra da bu hesaptan bazı gönderiler ve paylaşımlar yapılmaya devam etmiştir. Facebook hesabım ile Twitter hesabım birbiri ile iletişim halinde olduğundan (eski) Face hesabımdan yapılan paylaşımlar, Twitter hesabımda da görünmüş. Face hesabım yoktur, sadece Twitter'dayım. Tüm okurlarıma ve dostlarıma duyurulur.