Advertisement
Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü bütün ticari araç plaka
sahiplerine tek tek teligat gönderip, yasaya uymalarını söyledi. Şimdi
tebligatlar tamamlandı ve denetimler başladı. 

Dün dört noktada, havalimanında, Güngören'de, Avcılar'da ve Küçükçekmece'de
trafik polisleri ile Sigorta denetimlerine başladılar.

Esasen sürücülerine SSK yapmakla plaka sahipleri kendilerini sigortalı
yapıyorlar. 

Sigortasız şoför çalıştırılamaz Esasen plaka sahipleri kendi araçlarını kullandıkları ve vergi mükellefi oldukları için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince eski adıyla Bağ-Kur'lu yeni adıyla da 4/B'lidirler. Taksi plakası sahipleri adına takside çalışanlar-şoförler ise yine aynı Kanun gereğince SSK'lı (4/A'lı) olmalıdırlar. Fakat, gerek vergisel anlamda gerekse de sosyal güvenlik primleri anlamında maliyetlere bakılarak sürücüler genelde sigortasız (SSK'sız) çalıştırılmaktadırlar. Esasen bir işveren (plaka sahibi) yanında taksi kullanan şoförlerinin mutlaka sigortasının yapılması gerekir. Ancak, şoförlerini sigortalı yapmayan plaka sahibi, şoförü trafik kazası geçirse ve vefat etse en az 300 milyar lira tazminat ve peşin sermaye değeri ödemek zorunda kalacağı gibi şoförlerin İş mahkemelerinde hizmet tespit davası açması halinde de yine 100 milyara yakın cezalarla karşı kalırlar. Şoförünü sigortalı yapan plaka sahibi ise bu tür cezalarla karşılaşmaz. Şoförünü sigortalı yapan plaka sahibi aslında kendisini risklere karşı sigortalı yapmış olur.


Plaka sahibinin yapması gerekenler Taksi plakası sahibi yanında çalışan sürücüyü sigortalı hale getirmek için 1-SGK'da işyeri bildirgesi ile işyeri numarası almalı Plaka sahibi en geç sürücü çalıştırmaya başladığı tarihte SGK'ya işyeri bildirgesi doldurup vermelidir. İşyeri bildirgesinin örneğini, www.sgk.gov.tr web sayfasının sol tarafında bulunan formlar ve dilekçeler bölümünden, SSK (devredilen) bölümünde bulabilirler. Bu bildirgenin ilgili yerleri el ile doldurulduktan sonra plaka sahibinin ikamet adresinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezine (SGM) vermelidir. 2-E-Bildirge giriş şifresi almalı İşyeri giriş bildirgesi ile işyeri numarası alınca kendisine SGM'ce, e-bildirge başvuru formu verilecek ve form doldurulunca internet üzerinden işçi-sürücü işe giriş bildirgesi doldurulması için şifre alınacaktır. Verilen şifre ile ilk defa işyeri bildirgesi alınan işçiler-sürücüler için bir ay içinde, bir aydan sonra işe alınan sürücüler için ise bir gün önce işe giriş bildirgesi internetten verilmelidir. 3-Her ayın 23'ünde e-bildirge verilmelidir SGK'dan işyeri numarası, e-bildirge şifresi alan ve sürücüleri için de işe giriş bildirgesi veren plaka sahibi (işveren oldu artık adı) çalıştırdığı sürücüye veya sürücülere verdiği ücretleri ile sürücülerin kaç gün çalıştığına ilişkin olarak her ayın 23'üne kadar bir önceki ayın bilgilerini e-bildirge sistemi üzerinden internetten SGK'ya bildirmek zorundadır. 4-30 günden eksik de bildirilebilir İşveren (plaka sahibi) yanında çalıştırdığı sürücü ayda kaç gün çalışıyorsa o kadar gün sayısını SGK'ya e-bildirge etmek zorundadır. Yani her sürücü için 30 günlük bildirim zorunluluğu yoktur. Ancak, 30 günden eksik bildirim yapılacaksa bu durum hem e-bildirgede eksik gün beyanlarının doğru girilmesini gerektirir hem de eksik gün çalışma sebebini içeren SGK ek-8 formunun verilmesi gerekir. Bu formu da www.sgk.gov.tr web sayfasının sol tarafında bulunan formlar ve dilekçeler bölümünden SSK (devredilen) bulabilirler.