Advertisement

Sermaye piyasası bakımından 2012 yılının sürprizi, Halkbank'ın özelleştirilmesi kapsamında yapılacak olan ikinci halka arzı oldu. 9 Kasım Cuma günü itibarıyla Halkbank'ın ek satış hakkı da dahil olmak üzere 299 milyon hissesi halka arz kapsamında SPK kaydına alınmış oldu. SPK'nın 9 Kasım tarihli toplantısı ile Kurul kaydına alınan hisselere ilişkin izahname de aynı gün itibarıyla Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiş. Müthiş bir hızlılık içinde gerçekleştirilmiş her şey. Halka arz için 14, 15 ve 16 Kasım tarihleri belirlenmiş. Yani önümüzdeki çarşamba, perşembe ve cuma günleri. İzin çıkması, izahnamenin tescili, hemen akabinde satışın yapılacak olması alıcıların belli olduğu yönünde bir izlenim yaratıyor.

Yapılacak satış Halkbank'ın yüzde 23.92 hissesine tekabül ediyor
. Normal halka arzdan farklı olarak satış İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda yapılacak. Yerli bireysel ve kurumsal yatırımcılar yanında yabancı kurumsal yatırımcılar da hisse alabilecekler. Ek satış hakkı dahil satılacak hisselerin piyasa değeri yaklaşık olarak 4.8 milyar TL. Toptan satışlar pazarında son 10 günlük ortalama fiyat baz alınacak ve toptan satışlar pazarında yüzde 20 marj uygulanacak. Bu durumda asgari rakamları esas alırsak en az 3.8 milyar TL toplanacağını söyleyebiliriz. 2 milyar dolardan daha fazla bir meblağ sermaye piyasası için rekor olacaktır.

Önceki halka arzları düşünürsek, satış süreçlerinin ne kadar uzun sürdüğü hatırlanacaktır. Ancak Halkbank satışında süreler o kadar kısa ki, alıcısı hazır bir halka arz olduğu belli. Çok büyük ihtimalle yabancı kurumsal yatırımcılar satışa sunulan kısmın tamamına talip olmuşlardır. Satışın zamanlamasının Türkiye'nin not artışının hemen ertesine getirilmesi de oldukça büyük başarıdır. Zaten Türkiye'ye yabancı sermaye girişi son hızla devam ederken ve not artışıyla bu girişin artarak devam edeceği de belli iken Halkbank satışına yabancı kurumsal yatırımcıların kayıtsız kalmayacakları çok belliydi. Toptan satışlar pazarında doğal olarak baz fiyatın yüzde 20 aşağısından talep geleceğini varsaydık ama daha yüksek fiyatların gerçekleşmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu unutmamak gerekiyor.

Halkbank'ın ikinci halka arzı bankanın olduğu kadar Türkiye'nin de pazarlanmasıdır. Verilen fiyat ve gelecek talep Türkiye'ye verilen önemi de gösterecektir. Yapılacak satışı yabancılar karşılayacağı için Borsanın mevcut yatırım dengesini bozmayacak, Halkbank hissesi almak için diğer hisseleri satmaya gerek olmayacaktır. Bu anlamda yeni yatırımcı, yeni talep söz konusudur. Ancak Halkbank hisselerinin bu ikinci halka arzının asıl üzücü tarafı, bu hisselerin Türk halkına satılmayacak olmasıdır. Her ne kadar yerli yatırımcılar da hisse satın alabilecek olsalar da, ne bir tanıtım ne bir reklam yapılmıştır. Süreç o kadar dar bir zamana sıkıştırılmış ki, adeta yerlilerin haberi olmasın durumu yaratılmıştır.

Faizlerin düştüğü, dövizin düştüğü bir ortamda tasarruf sahipleri yatırım yapacak yer ararken Halkbank hisseleri önemli bir alternatif olabilecekti. Bu aşamada gerek Özelleştirme İdaresi gerekse satışı yapacak aracı kurumlar fırsat verilse dahi yerli yatırımcının gelmeyeceği kanaatine varmış olabilirler. Eğer öyleyse bu oldukça vahim bir durum. Türkiye'nin önemli bir değerinin yerli yatırımcılar tarafından değerlendirilmiyor olması üzüntü verici olduğu kadar, herkesi de kaygılandırması gereken bir konu aslında. Türkiye'ye gelecek taze paraya sevinirken sermaye piyasası için düşünmemiz gerekiyor. Piyasanın tamamı yakın gelecekte yabancıların elinde olacak galiba.