Advertisement

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çok küçük değişiklikle kabul edildi. Aralık ayının sonlarına doğru Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor. Bu iyi bir tahmin şüphesiz. Tasarı ile bazı yenilikler getiriliyor. Her ne kadar asıl radikal değişiklikler Türk Ticaret Kanunu'nda olsa da Sermaye Piyasası Kanunu tasarısında da bazı yenilikler olduğunu söyleyebiliriz. Getirilen yeniliklerin bazıları gerçekten de halka açık şirketler için özellikle önemli.
Tasarının 12. maddesi sermaye piyasası araçlarının satışını düzenliyor. Madde yapılacak halka arzlarda ve sermaye artırımlarında SPK'ya geniş yetkiler veriyor. Eğer hisselerin piyasa fiyatı veya defter değeri nominal değerin üzerinde ise, SPK hisselerin primli fiyattan satılmasını ve rüçhan haklarının primli fiyattan kullanılmasını isteyebilecek. Rüçhan haklarının primli kullanılması başlarsa artık rüçhan hakkı ile ucuz hisse sahibi olma dönemi kapanacak demektir. Bu işe de en çok şirketlerin hâkim hissedarları bozulacaktır. Nominalden rüçhan hakkı kullanımı ile şirket sahiplerine şirketten kaynak aktarılırken, artık hissedarlar ceplerinden şirkete kaynak aktaracaklar. Bakalım SPK'nın tebliği bu şekilde çıkacak mı?
Tasarının yine 12. maddesinde hisselerin piyasa değerinin veya defter değerinin nominal değerden düşük olması durumunda SPK'nın nominal değerin altında bir fiyattan hisse ihracına izin verilebileceği öngörülüyor. Borsadaki epey sayıdaki şirketin sorunu böylece çözülecek. Mali durum bozuk olduğu için şirketin sermaye artırması gerekiyor ama böyle bir durumda sermaye de artıramıyordu. SPK yapacağı düzenleme ile bu sıkıntılı sorunu aşmış olacak.
12. maddedeki bir hüküm Türk Ticaret Kanunu'ndaki bir yeniliği halka açık şirketler için devre dışı bırakıyor. Türk Ticaret Kanunu'nun 462'nci maddesine göre anonim şirketler bedelli sermaye artırımı yaparlarken bilançolarındaki bedelsizleri de ortaklarına vermeleri gerekiyor. Şirket ortakları için bedelsiz hisse alımının yolunu açması bakımından Ticaret Kanunu önemli bir yenilik getirmişti. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu tasarısı halka açık şirketler için bu koşulun uygulanmayacağını öngörmek suretiyle Ticaret Kanunu'ndan sapmış görünüyor. Neden böylesine farklı bir kural isteniyor bilinmez ama mevcut ortaklara bilançodaki bedelsiz haklarının verilmesi ortaklar açısından lehte bir uygulama olduğu gibi, sermaye artırımlarına ortakların katılımını teşvik edici olması nedeniyle şirketler için de faydalı bir hükümdü. Ekonomik mantığı bulunmuyor gerekçesi ise kuvvetli bir savunma argümanı değil doğrusu.