Advertisement

Borsa başkanı Sayın İbrahim Turhan, önümüzdeki 10 yıllık süreçte sermaye piyasası varlıklarının milli gelir içindeki payının en az 2 kat artacağını söyledi. Gayri safi milli hasılamız şu anda 800 milyar dolar civarında. Her yıl ortalama yüzde 5 büyüsek 10 yıl sonra basit hesapla milli gelirimiz en az 1 trilyon 200 milyar dolar olacak demektir. Hükümetimizin 2023 yılı hedefinin 2 trilyon dolar olduğunu da belirtelim. Bugün itibarıyla borsadaki şirketlerin piyasa değerinin gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 30 dolayında. Sayın başkanın ifadesiyle bu oran en az yüzde 60 olacaksa 10 yıl sonra borsa şirketlerinin değeri kabaca 720 milyar dolar edecektir. Bugüne göre 500 milyar dolar artış olacak anlamına geliyor. Yeni şirketler gelmese borsa değerinin 3 kat artması gerekiyor. Yeni şirketlerin gelişi ile birlikte yine de en azından 2 kat artış olacak sonucuna varmak mümkün oluyor. 10 yılda dolar bazında 2 kat artış büyük bir artış demektir. Yatırımcıların negatif faiz ve negatif döviz getirilerine sahip oldukları düşünüldüğünde gerçekten bu orandaki bir artış göz ardı edilemez.
Borsa başkanı açıklamalarında yeni kurulacak olan Borsa İstanbul AŞ'nin hedeflerinden de bahsetti. Bütün borsa ve piyasaların tek bir platform altında toplanacağı, yatırımcıların tek bir ekrandan işlem yapabilecekleri, tek merkezden tüm piyasaların takas ve saklamasının yapılabileceği bir sistem kurulacak. Bölgesel ve dünya çapında rekabet edebilir bir borsa oluşturulması düşünülürken, rekabetçi özelliğin kaybolmamasını sağlayacak bir maliyet düzeni de oluşturulacak. Yani yeni sistemle yatırımcılar rahat, basit ve güvenilir işlem yaparlarken, borsanın işlem maliyetlerinde de bir artışı yatırımcılar karşılamak zorunda kalacak.
Ekonominin sermaye piyasasından maksimum oranda faydalanması gerektiğini söyleyen Sayın Turhan, özellikle İSO 1000 şirketlerinin borsaya gelmeleri için yoğun çaba içinde olduklarını belirtti. Turhan 2-3 yıl önce halka açılmaya dudak büken büyük şirketlerin bugünkü konjonktürde oldukça sıcak davrandıkları ve aşırı ilgili olduklarını da ifade etti. 1000 büyük şirketin 127 tanesinin borsada olduğunu, önümüzdeki günlerde bu sayının artacağını kaydeden başkan 50'den fazla şirkete bizzat gittiklerini belirtti. Şirketlerin halka açılmamalarının en büyük sebebinin bilgi eksikliği olduğunu vurgulayan Borsa başkanı, halka açılmanın yararlarını anlatıp banka kredilerine alternatif bir kaynağın sermaye piyasasında olduğunu şirketlere anlattıklarını söyledi. Başkan, şirketlerin halka açılmayla yönetimlerinin el değiştirmeyeceğine ikna olduklarını ve önümüzdeki dönemde halka açılan büyük şirketlerin sayısında artış olacağını kaydetti.
Sayın İbrahim Turhan, Borsa İstanbul AŞ'de önümüzdeki dönemlerde hisse piyasaları dışında borçlanma senetleri piyasasının çok önemli hale geleceğini ve sermaye piyasasının borçlanma senetleri piyasası olarak büyüyeceğini belirtti. Borsa İstanbul'da türev işlemleri, opsiyonlar da işlem görecek. Yeni düzenlemelerle kıymetli madenlerde, enerji sözleşmelerinde de işlemlerin gerçekleşeceği söylendi. Başkan, Borsa İstanbul AŞ'nin ambleminin dahi hazır olduğunu ifade etti ama nasıl olduğu konusunda hiç ipucu vermedi.