Advertisement

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, 17.12.2012 tarihinde Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kanunu 15 gün içinde inceleyip onaylaması veya Meclis'egeri göndermesi gerekiyor. 10 yıl önce BDDK üyelerinin kanunla görevden alınmalarına ilişkin hüküm Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmişti. "İdarenin yetkisine giren bir hususta yasama orçanı karar alamaz" gerekçesiyle kanun maddesi iptal edilmişti. Aynı durum Sermaye Piyasası Kanunu'ndavar. Kurul üyeleri Bakanlar Kurulu'nca atanıp görevden alınmalarına rağmen, kanuna eklenen geçici maddeyle görevleri sonlandırılmıştı. Belki Sayın Cumhurbaşkanı bu nedenle kanunu geri gönderebilir. Bu durum haricinde kanun 2012 yılı bitmeden onaylanmış olacak. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı son güne kadar kanunu onaylamazsa yasanın yürürlüğü 1 Ocak'a kalabilecek. Bu ihtimal bazı sorunlara yol açabilir. Sorun halka açık şirketleri ve ortaklarını ilgilendiriyor. Halen yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kanunu'na göre bu yıl sonuna kadar kaydileştirilmeyen hisse senedi sahipleri haklarını kaybedecekler. Yatırımcıların kaybettiği haklara halka açık şirketler sahip olacak. Yani yatırımcılardan şirketlere kaynak transferi yapılacak. Mülkiyet haklarına el koyulmasının geçerliliği bir yana, neden bu hakların şirketlere aktarıldığının cevabı bugüne kadar verilebilmiş değil. Son günlerde halka açık şirketlerin peş peşe ilanlarını gazetelerde görüyoruz. "Kaydileşmeyen hisseleri kaydileştirin, yoksa bu hisseler bize geçecek ve biz de 3 ay içinde satıp bunu kâr yazacağız" anlamında ilanlar veriliyor.
Kaydileştirilmeyen hisselerin toplam içindeki payının ne kadar olduğu bilinmiyor ve Merkezi Kayıt Kuruluşu bu hisselerin seri numaralarını verse de, toplam değerinin ne kadar olduğunu açıklamıyor. Verilmişse de biz atlamışız demektir. Ancak yüzde 1 seviyesinde olmadığı söylenen bu hisselerin nereden bakarsanız bakın 100 milyon TL'den fazla olma ihtimali bulunuyor. Neden bu meblağ yatırımcılardan alınıp şirketlere gitsin ki? Yeni Sermaye Piyasası Kanunu bu anlamlı olmayan kuralı değiştirdi ve bu yılın sonuna kadar kaydileşmeyen hisselerin şirketlere değil Yatırımcıları Koruma Fonu yerine kurulan Yatırımcıları Tazmin Merkezi'ne devredilmesini öngördü. Böylece önemli bir yanlışlık düzeltilmiş oldu. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması 2013 yılına kalır veya Sayın Cumhurbaşkanı yasayı tekrar görüşülmek üzere Meclis'e geri gönderir ve kanunun yürürlüğe girmesi uzarsa kaydileşmeyen hisselerin durumu belirsiz hale gelebilir. Bu durumda hisseler şirketlere mi devredilmiş olacak, yoksa yeni kanun gereğince Yatırımcıları Tazmin Merkezi'ne devredilmesi mi beklenecek?
Konunun belirsiz kalmaması için, SPK tarafından, olası gecikme halinde kaydileşmeyen hisselerin durumunun yeni kanun yürürlüğe girene kadar şirketlere devredilmemesi gerekir diye bir ilke kararı
alınmasında yarar var. Yoksa milyonlarca liralık hisse bedelleri yatırımcıların cebinden çıkıp halka açık şirketlere aktarılmış olacak. Halka açık şirketlerin de böyle bir meblağı kazanç olarak istemeyecekleri şüphesizdir. Bu yüzden bu kararın alınmasında yarar bulunuyor. Şirketler devralmak istemeseler bile kanun gereği hisseleri devralmak zorunda kalacaklarından idari kararla dahi olsa onları yükümlülükten kurtarmak gerekir.