Advertisement

Sermaye piyasasının asli faaliyeti aracılıktır. Aracılık bir meslek olarak bankalar ve aracı kurumlar tarafından yerine getirilmektedir. Aracılık sektörünün meslek örgütü de, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’dir. Birliğin yeni dönem yönetimi geçen ay sonunda yapılan genel kurulda seçildi. Sayın Atilla Köksal başkanlığında oluşan yeni yönetimi gerçekten önümüzdeki dönem zorlu görevler bekliyor. Sermaye piyasasına yeni ürünlerin katılması, yeni yasama dönemiyle birlikte sermaye piyasasını ilgilendiren kanun değişiklikleri, her iki Borsamızın da yeniden yapılandırılması, özellikle İMKB’nin şirketleşmesi ve ardından özelleştirilmesi gündemin önemli başlıklarını oluşturacak. Sn. Köksal, Birlik’in yeni dönemi için “Türkiye Sermaye Piyasasını Yeniden Yapılandırma” hedefini koymuş. Bu hedefe ulaşmak için önceliklerini üç ana başlık altında topluyor: 1. Sektör çalışanlarını uluslararası düzeyde eğitmek; 2. Yerli yatırımcıların sermaye piyasasına olan güvenlerini yeniden inşa etmek ve yatırımcı eğitimini sağlamak; 3. Piyasanın gelişmesi yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak ve yeni ürünlerin gelişmesi için sürekli bir çaba içinde olmak. Başkanın ifade ettiği üzere, bu çalışmaların kotarılması sektör kurumlarının birlikte yaratacakları sinerji ile mümkün olabilecektir. Şüphesiz yeni dönemde ekonomide alınacak kararlarda yeni hükümetin sermaye piyasasına ne derece öncelik vereceği de belirtilen hedeflere ulaşılması bakımından çok önemli bir rol oynayacak.

TAKASBANK’TA YENİ DÖNEM
Sermaye piyasasının en temel kurumlarından biri ve sermaye piyasasına önemli katkılar sağlamış olan Takasbank’ta uzun yıllar sonra bir yönetim değişikliği yaşandı. Eski Genel Müdür Emin Çatana’nın ayrılmasıyla birlikte kökeni bankacılık olan Murat Ulus Genel Müdür olarak atandı. Takasbank’ın mevcut bir yönetim kurulu olsa dahi yönetim denilince bugüne kadar her zaman genel müdür ve teşkilatı anlaşıldı. Bu nedenle, yeni genel müdürün de adı her zaman ön planda olacaktır. Yeni genel müdürün Takasbank’ı ileriye taşıması ve bankanın sermaye piyasasına katkısı, sektörün temsilcileri olan banka ve aracı kurumlarıyla sıkı bir işbirliği içinde olmasıyla mümkün olabilir. Sektörden uzak yapının piyasalara yararı fazla olamaz. Yeni Başkan başarılı olmak ve piyasa tarihine kalıcı bir isim bırakmak istiyorsa yapması gereken iki iş vardır. Kısa vadede yapılacak iş, yıllardır çalışmayan, çalıştırılmayan ödünç piyasasının etkin çalışmasını sağlamaktır.

Bunun için karşı taraf riskinin üstlenileceği CCP’lik mekanizmasının derhal devreye sokulması gerekir. Bilindiği kadarıyla, bu konuda epey ilerlemiş çalışmalar mevcuttur. Daha orta ve uzun vadede yapılacak ikinci önemli iş, çok gereksiz bir şekilde parçalanan takas ve saklama hizmetlerinin tekrar birleştirilmesidir. Bunun için Takasbank’ın Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu bünyesine alması gerekir. Kuruluşunda herkesin yanlış, gereksiz, israf dediği halde Takasbank’tan koparılarak ayrılan MKK’nın, Takasbank’ın bünyesine alınmasıyla verilen takas ve saklama hizmetlerinin kalitesi artacak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak ve önümüzdeki dönemlerde olası rekabetlere daha kuvvetli hazırlanmak mümkün olacaktır. Takasbank Genel Müdürü bu önemli iki işi kotarırsa, hem sermaye piyasasına adını gayet iyi bir şekilde yazdırmış olacak ve hem de bu işten sermaye piyasası kazançlı çıkacaktır.