Advertisement

2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dijital araçları daha etkin kullanma yönünde çalışmalar yürüteceği açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda TCMB'nin politika kararlarının iletişimi kapsamında fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmelerle bu gelişmelerin kararları ne yönde etkilediği konularında kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edeceği vurgulandı.

Bu kapsamda programda politika kararlarının iletişimi kapsamındaki uygulamalara devam edileceği, kamuoyunun daha geniş kesimlerinin kararları anlayıp yorumlayabilmeleri amacıyla dijital araçların daha etkin kullanımı ve yalın dille hedef kitlelere kararların açıklanması konusunda çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.