Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE mayısta bir önceki aya göre 6,6 puan azalarak 105,5 seviyesinden 98,9'a geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Öte yandan "genel gidişat", "gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı ve üretim hacmi", "sabit sermaye yatırım harcaması", "son 3 aydaki toplam sipariş miktarı" ve "mevcut toplam sipariş miktarı"na ilişkin değerlendirmelerin endeks üzerindeki etkisi azalış yönünde oldu.

Mevsimsellikten Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RGKE-MA) ise mayısta bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 94,7 puana düştü.

- Gelecek 3 ayda istihdamda artış beklentileri güçlendi

Son 3 aya yönelik değerlendirmelere bakıldığında, üretim hacminde nisanda azalış bildirenler lehine olan seyir, mayısta artış
bekleyenler lehine döndü. Son 3 aylık değerlendirmelerden sipariş miktarı beklentilerine bakıldığında ise iç piyasada azalış ve ihracatta artış bildirenler lehine olan seyir mayısta nisana göre zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi. Bununla birlikte mevcut
mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise
zayıflayarak devam etti.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde ise üretim hacmi, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı.

Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler azalış öngörenler lehine döndü. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlenerek devam etti.

- ÜFE beklentisi yüzde 23,5'e yükseldi

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda ve gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri de güçlenerek devam etti.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi mayısta bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 23,5 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, mayısta nisana kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,6'ya, aynı kaldığını bildirenlerin oranı ise yüzde 67,1'e geriledi. Bu konuda daha kötümser olduğunu bildirenlerin oranı ise yüzde 27,3'e yükseldi.

KAPASİTE KULLANIMI ARTTI

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Mayıs ayında bir önceki aya göre 1.3 puan artışla yüzde 76.3 düzeyine ve imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1.1 puan artışla yüzde 76.1 düzeyine yükseldi