Advertisement

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) Dünya Enerji Görünümü'nde yer alan tahminine göre küresel petrol talebi 2030'lu yıllarda yataylaşacak.

Buna göre daha verimli otomobillerin ve elektrikli araçların kullanımıyla birlikte geçen yüzyılı domine eden talep büyümesi sona erecek.

UEA, günlük bir milyon varillik mevcut yıllık artışın gelecek beş yıl boyunca devam edeceğini, ancak 2030'larda sadece günlük 100 bin varil seviyesine kadar çekileceğini belirtti.

Küresel karbondioksit emisyonu ise gelişen ülkelerin enerji iştahının kömür ve diğer fosil yakıt tüketimini yükseltmesi nedeniyle 2040 sonrasına kadar artmayı sürdürecek.