Advertisement

Genel seçimlere yaklaşırken, geçmiş seçim dönemlerinde piyasaların nasıl hareket ettiğini hatırlamakta fayda var. Bu yüzden de son 4 seçimde (1995, 1999, 2002 ve 2007) döviz, bono ve hisse senedi piyasalarındaki fiyat hareketlerini inceledik. Bunun için döviz sepeti (0.5* USD/TL + 0.5*EUR/TL), bono piyasasındaki ağırlıklı ortalama faiz oranı ve IMKB100 endeksi değerlerini kullandık. Bu değerleri seçimlerden sonraki ilk güne endeksledik. Aşağıdaki grafiklerde seçimlerden önceki ve sonraki 1 aylık dönemdeki hareketleri bulabilirsiniz.   

Öncelikle döviz piyasası ile başlarsak, seçim dönemlerine ilişkin net bir eğilimden bahsetmenin çok mümkün olmadığı görülüyor. 2002 seçimlerinden sonra TL’nin % 10 civarında belirgin bir değerlenme yaşadığını görürken, diğer 3 dönemde kurlarda % 4.5 civarında bir yükseliş yaşanmıştır. Lokal gelişmelerden çok, global likidite koşulları ve risk iştahı ile yakından ilişkili olan kurlar açısından, yurtiçi gelişmelerin daha az etkili olduğunu görmek şaşırtıcı değildir.

Grafik 1: Seçim Dönemlerinde Döviz Sepeti

Tahvil piyasası ise doğası gereği yurtiçi gelişmelerle daha ilişkili hareket etmektedir. 1995 ve 2002 seçimleri sonrasında tahvil faizlerinde belirgin düşüş yaşandığını görüyoruz. Ancak 1999 ve 2007’de faizlerin fazla değişmediği gözlenmektedir.

Grafik 2:  Seçim Dönemlerinde Tahvil Faizleri

En belirgin etki ise hisse senetleri piyasasında gözlemlenmiştir. 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinin sonrasında, hisse senetlerinde ortalama % 24.5 yükseliş yaşanmıştır. Buna karşın 2007 tek farklı örnek olmuş ve seçimlerin ardından hisse senetleri % 17 gerilemiştir.

Sonuç olarak, her seçimin ve sonucunun kendine özgü özellikleri olsa da, bir belirsizliğin ortadan kalkması bile tek başına piyasalardaki risk iştahını arttırabilmektedir. Geçmiş örneklerde en belirgin etkinin bono ve hisse senetlerinde olduğu görülmektedir.