Advertisement

Bugünden itibaren Bloomberght.com'da 15 günde bir yayınlanacak yazılarımla, FinTech ve girişimcilik ekosistemindeki gelişmeleri siz kıymetli okurlara aktarmaya çalışacağım. Bu vesileyle tüm okurlara merhaba diyerek ilk yazımda 2021 yılının FinTech’ler için nasıl geçeceğini dair görüşlerimi paylaşacağım.

2020 yılı tarihin akışını değiştiren bir yıl oldu. COVID-19 salgını dijital dönüşümü hızlandırırken, tüm sektörlerde uzun süredir devam eden iş modellerini altüst etti. Bu durum şirketleri; çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile olan ilişkilerini yeniden düşünmeye ve yapılandırmaya zorlarken, devam eden krize yanıt veren, dijital çözümler geliştiren ve üreten sektörler ise bir anda hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Tıpkı FinTech’ler gibi…

Finansal hizmetler sektörü elbette bu süreçte pozitif ayrışan tek istisna değildi. Pandemi tüm dünyada gelenekselden dijitale ekonomik kaymayı mecbur kılarken; e-ticaret, e-öğrenme pazarlarının yanı sıra uzaktan hizmet verebilen sektörlere altyapı sunan uygulamalara ve ürünlere olan ilgi de arttı. Bu noktada da FinTech’ler, ister ürün ister hizmet alımı söz konusu olsun geliştirdikleri yenilikçi çözümlerle nakit akışının sağlıklı bir şekilde yönetilmesini ve kesintisiz devam etmesini sağlayıp, kilit bir rol üstlendi.

2021’de sektörde büyümenin itici gücü ne?


Bu yıl ise tüm sektörlerde şirketlerin geliştirdikleri yenilikçi stratejileri uygulamaya koyduğu dijital çözümleri özümsediği dikkate değer bir adaptasyon yılı olacak. Bu durumu göz önünde bulundurursak, pandeminin pozitif etkilediği bizim gibi finansal teknoloji alanındaki şirketler için 2021’in daha güçlü yatırımlar yaparak daha hızlı büyümek için fırsatlar sunan bir yıl olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. FinTech'ler bu yıl bir taraftan mevcut portföylerini yönetmeye, yeni ürünler ve çözümler geliştirmeye devam ederken; diğer taraftan yüksek kaliteli büyüme fırsatları yaratmaya odaklanmayı da sürdürecekler.

Birleşme ve satın almalar artacak

Geçen yılki çalkantıların ardından 2021 yılının küresel ekonominin ve şirketlerin yeniden inşasına yardımcı olacak önemli yıl olmaya aday olduğu gerçeğinden hareketle ekonomik durgunluk sonrası özel sermaye ve risk sermayesi de kuşkusuz yükselişte olacak. Ayrıca bu yıl dünya genelinde FinTech şirketleri arasındaki konsolidasyonda artış olması ve küçük finansal şirketlerin daha büyük oyuncular tarafından satın alınması da muhtemel.

Teknoloji yatırımcının odağında

Son olarak girişimcilik ekosistemi tarafında ise dünyada gördüğümüz trend yatırımcının teknolojiye olan ilgisinin arttığı yönünde. Dolayısıyla hem kurulan fon sayısındaki artış hem de Türkiye’deki mevcut yerleşik yatırımcıların teknolojiye yatırım yapma noktasında artan talebi ile birlikte 2021 yılında teknoloji dünyasına daha fazla yatırım yapıldığını göreceğiz. 2021’de konvansiyonel yatırım araçlarından büyük bir getiri beklenmemesi de girişimlere olan yatırımları destekleyecek. 2020, Türkiye tarihinde bugüne kadar girişimlerin en çok yatırım aldığı ve en büyük exit’i gördüğümüz yıl oldu. Bunların da etkisiyle 2021 yılında girişimcilik ekosistemi için daha da verimli bir yıl olacak.


Özetle; 2021 yılı FinTech’ler için ciddi yatırımların olacağı ve hizmetlerin giderek daha da derinleştiği bir yıl olacak. 2021 yılı FinTech’lerin yılı olacak!