Advertisement

ABD Merkez Bankası (Fed), Bej Kitabın Mayıs 2021 sayısında ABD ekonomisinin önceki raporlama dönemine göre biraz daha hızlı bir oranda, Nisan başından Mayıs sonuna kadar ılımlı bir hızla genişlediğini açıkladı.

Bej Kitapta yer alan açıklamalar şöyle:

Bazı bölgeler, artan aşılama oranlarının ve gevşetilen sosyal mesafe önlemlerinin ekonomi üzerindeki olumlu etkilerine değinirken, tedarik zinciri kesintilerinin olumsuz etkilerine de dikkat çekti. Genişletilmiş aşılama oranlarının etkileri, belki de en çok, eğlence amaçlı seyahat ve restoran harcamalarındaki artışların diğer harcama kategorilerinde süregelen gücü artırdığı tüketici harcamalarında dikkat çekiciydi. Önemli tedarik zinciri zorlukları üretimi aksatmaya devam etse de fabrika üretimleri daha da arttı.

Üreticiler, yaygın malzeme ve işçilik sıkıntısının yanı sıra teslimat gecikmelerinin ürünleri müşterilere ulaştırmayı zorlaştırdığını bildirdi. İnşaatta da benzer zorluklar devam etti. Profesyonel ve ticari hizmetlere olan talep orta derecede artarken, ulaştırma hizmetlerine (limanlar dahil) olan talep son derece güçlü gerçekleşti. Genel olarak, beklentiler çok az değişti, ekonomik büyümenin sağlam kalacağına dair iyimserlik mevcut.

Raporlama dönemi süresince bölgelerin üçte ikisi mütevazı bir istihdam artışı rapor ederken ve geri kalanı istihdam kazanımlarının ılımlı olduğunu gösterirken, personel sayıları nispeten sabit bir hızda arttı. Kovid-19'un yayılması yavaşlamaya devam ederken, en güçlü istihdam artışı gıda hizmetleri, konaklama ve perakendede gerçekleşti. Genel olarak, ücret artışı ılımlıydı ve giderek artan sayıda firma, işçileri elde tutmak için ikramiye ve başlangıç ​​ücretlerini artırdı.

Genel fiyat baskıları son rapordan bu yana daha da arttı. Satış fiyatları ılımlı bir şekilde artarken, girdi maliyetleri daha hızlı yükseldi. Girdi maliyetleri, inşaat ve imalat hammadde fiyatlarında keskin artışlara dikkat çeken birçok kişiyle birlikte, genel olarak artmaya devam etti. . Navlun, ambalaj ve petrokimya fiyatlarında da artışlar kaydedildi.