Advertisement

Yüksek enflasyon ortamı, maaşların her yıl düzenli olarak enflasyon oranında artırılması durumunda dahi çalışanların refah kaybına yol açıyor.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) yıllık ekonomi raporunda yükselen enflasyonun gelir adaletsizliğine etkisini inceledi. Bu konuda yapılan akademik çalışmalara atıf yapılan raporda enflasyonun çalışan kesim refahı üzerindeki etkilerine vurdu yapıldı.

Yapılan çalışmalara göre yüzde 20’lik enflasyon ortamında, çalışanların maaşı yıl başında enflasyon oranında artırılsa dahi reel ücrette yüzde 8,5’lik bir kayıp gerçekleşiyor. Ücretle geçinenlerin yaşadığı bu kayıp yıllar içinde gelir adaletsizliğinin derinleşmesine yol açıyor.

Yüksek enflasyon gelir adaletini bozuyor

Gelişen ülkelere yönelik son 30 yıla dair yapılan çalışmalar, enflasyonu kalıcı olarak yüzde 5’in altına indiren ülkelerde gelir adaletsizliğini ölçen Gini katsayısının hızlı şekilde düştüğünü gösteriyor.

Öte yandan yüksek enflasyonun kur dalgalanmasına neden olması da ekonomik krizlerle birlikte yüksek işsizlik yoluyla gelir adaletinin bozulmasına katkı sağlıyor.