Advertisement

Hazine alacakları, Mayıs ayı sonu itibarıyla 18,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 11 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 853 milyon lira tahsil edildi.