Advertisement

Geçmişte bir süre memurluk yapmış, sonra ayrılmış olanların ikramiyesini Anayasa Mahkemesi vermişti. Şimdi Maliye Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi Bakanlar Kurulu'na havale etti. Ama Bakanlar Kurulu, toplanamadığından tasarı henüz TBMM'ye sevk edilemedi

Değerli Ali Bey, 3.12.2011 tarihli Habertürk'te "Memurlara ikramiye yok" başlıklı bir yazı çıktı. Ben ve benim gibi memuriyetten istifa ederek diğer kurumlarda (SSK gibi) çalışıp emekli olanlar ve idare mahkemelerine dava açanlar ne olacak? Bu konuda bilgilendirmenizi rica ederiz, saygılarımla. ■ Müjdat Palacıoğlu

Sayın okurum, evet geçen cumartesi günü Ankara muhabirlerimizden Ahmet Kıvanç imzalı bir haber çıktı ve eski memurlara ikramiye vermek istemeyen Maliye Bakanlığı tek maddelik yeni bir yasa daha çıkarıp (Anayasa Mahkemesi'nin iki iptal kararına rağmen) ikramiye vermemeyi bir kez daha deneyecek. Anayasa Mahkemesi iki kere hükümetin vermemek için direndiği eski memurların ikramiyesi konusunda iptal kararları yayınlamıştı. En son iptal kararı da 9 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.
Bu sebeple 9 Temmuz 2011 gününden sonra emekli olanlar, ikramiyelerini davasız alabiliyorlar. 8 Temmuz 2011 gününden önce emekli olanlar ise dava açmadan alamıyorlar. Dava açanlardan kazananlardan bir kısmı güncel rakamlardan, bir kısmı da emekli oldukları rakamlardan davalarını kazandılar. Bu konuda son kararı da Danıştay verecek. Biliyorsunuz, bu köşeden defalarca eski memurların ikramiyesiyle ilgili haberler, dava dilekçe örnekleri ve dilekçeler yayınladık. Bugüne kadar çok sayıda eski memur da ikramiyesini aldı, birçoğunun davası ise devam ediyor. 200 bin kadar kişi de dava açmadan bu ikramiyesini alacağını zannediyor.
Başbakanın hastalığı sebebiyle toplanamayan Bakanlar Kurulu'nun önünde bekleyen ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan (Bakanın talimatıyla ilkokuldan sınıf arkadaşım, hemşerim Önder İnce tarafından kaleme alındığını zannettiğim) kanun tasarı teklifi, Bakanlar Kurulu'nca aynen imzalanır ve TBMM'ye sevk edilirse, memuriyette en az 15 tam yıl geçirmiş olanlara 65 yaşında ikramiye ödenmesi öngörülüyor. Bu durumda 15 yıldan az memuriyet hayatı olanların ikramiye alma hakkı ellerinden alınmış oluyor. Üstelik paralarını da 65 yaşına gelmeden alamayacaklar.
Geçici bir madde daha eklenmezse, istenilen yasa değişikliği 9 Temmuz 2011 gününden sonra emekli olmuş olacakları ilgilendirir, bu sebeple dava açanlar davalarını kazanınca ikramiyelerini alırlar. Dava açmayan ve 15 yıldan az hizmeti olanlar ise yasa çıkana kadar dava açarlarsa yine davayla alabilirler, yasa çıktıktan sonra dava açamazlar.

CHP'NİN DE YASA TEKLİFİ VAR
Bu arada, CHP Milletvekili Süleyman Çelebi ve arkadaşları da TBMM'ye verdikleri bir yasa teklifiyle eski memurların ikramiyelerini tam olarak güncel rakamlardan alabilmelerini istiyorlar. Ayrıca memurlar 30 yıldan sonraki hizmetleri için ikramiye alamazlar, yine verilen yasa teklifiyle 30 yıl kuralının da kaldırılmasını talep ediyorlar. Bakalım, CHP'nin teklifi mi yoksa Bakan Mehmet Şimşek'in teklifi mi TBMM'de kabul görecek.

***

Hiçbir hastane acilde tek kuruş para alamaz

Yaklaşık 1 yıl önce şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle "112 ACİL" ambulansıyla sevk edildiğim Özel Bodrum Hastanesi'nde 4 günlük tedavi sonucu (2 gün yoğun bakım + 2 gün oda) benden 5200 TL alındı. Ekte gönderdiğim dilekçedeki talebime rağmen acil ve yoğun bakımda tarafıma tahakkuk ettirilen ödemeyi geri alamadım. Bu aşamada yapılması gereken işlemi sizden öğrenmek istiyorum. ■ Emin Selimoğlu

Emin Bey, ister SGK ile sözleşmesi olsun isterse olmasın hiçbir hastane acil servislerde hiç kimseden tek kuruş para alamaz. Bodrum Hastanesi hata etmiş; sizden tek kuruş almadan sizinle ilgili giderleri hem de SGK fiyatları üzerinden SGK'ya fatura etmesi gerekirdi. Bu sebeple önce hastaneye paranızı geri vermeleri için noterden ihtarname gönderin, paranızı geri ödemezlerse de mahkemede dava edin.