Advertisement

Halen 18 yaşına kadar sorgusuz-sualsiz, 18'inden sonra ise lise öğrencilerine 20, üniversitede de 25 yaşına kadar ebeveynden sağlık yardımı veriliyor. Yasa değiştirilip 20 yaşına kadar sorgusuz, 25 yaşına kadar da tüm öğrencilere sağlık yardımı verilecek

Dün bu köşeden, "Yüksek lisans ve doktora öğrencilikten sayılmıyor" demiştik. Aynı gün SGK'nın iki daire başkanı konuyla yakından ilgilendiler ve okurumuzun sorununu da hemen çözdüler. İfadelerine göre de sistemde, lisans ve lisansüstü öğrencilik diye ayrım yapılmıyormuş ama bazı il müdürlüğü ve sosyal güvenlik merkezlerinde yanlış bilgilendirmeyle memurlar hata yapıyorlarmış.

25'İ GEÇEN ÖĞRENCİ OLSA FARK ETMEZ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince, ana-babalar çocuklarına öncelikle 18 yaşına kadar SGK üzerinden sağlık yardımı aldırabilirler. 18 yaşından sonra ise lise veya dengi okul öğrencisi iseler bu süre 20 yaşına, yükseköğrenim görmesi halinde ise 25 yaşına kadar evli olmayan çocuklarına baktırabilirler. 25 yaşından sonra ise öğrenci de olsa baktıramazlar.
Ancak, SGK şimdi yasa tasarısı taslağı hazırlamış ve yakında TBMM'den çıkması bekleniyormuş. Buna göre SGK, 20 yaşına kadar bütün çocuklara sorgusuz-sualsiz, ana-baba üzerinden sağlık yardımı verecekmiş ve nerede okursa okusun tüm öğrencilere de 25 yaşına kadar sağlık yardımı verecekmiş. Hatta, okulu 23 yaşında bitse bile 25 yaşına kadar sağlık yardımı devam edecekmiş.

 

Böbrek nakillilere 1 yıl daha malullük maaşı

SGK intranetinde "2011/49 Sayılı Genelgenin 1.7'nci Maddesine İlişkin Açıklama" yayımlandı. Daha önce SGK Başkanlık Makamının 29.12.2010 tarihli ve 747 sayılı "olur"una istinaden çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit işlemleri konulu 10.06.2011 tarihli ve 2011/49 sayılı genelge yayımlanmıştı. Genelgenin 1.7. maddesinde yer alan "Böbrek hastalığı nedeniyle haklarında maluliyet kararı verilenler, böbrek nakli olmaları halinde, nakil tarihinden 1 (bir) yıl sonra kontrol muayenesine tabi tutulacaktır" hükmünün uygulanmasında tereddütler oluştuğu tespit edilmiştir. Yukarıda 1.7. maddesinde "daha önce" ifadesiyle kastedilen, 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008'den sonrası içindir. SGK'dan böbrek rahatsızlığı sebebiyle malulen emekli edilenler, böbrek nakli olmuşlarsa, nakilden itibaren 1 yıl daha malullük aylığı devam edecek ama 1 yıl sonra kontrole tabi olacaklar. Muayenede rapor oranı yüzde 60'ın altına inenlerin malullük aylığı kesilecekmiş.