Advertisement

Yenidoğan bebeğe verilen sağlık hizmetlerinden ve aşağıda sayılan durumlarda, özel hastaneler de dahil olmak üzere hiçbir hastane tek bir kuruş bile fark ücret, ilave ücret talep edemez

Ali Bey, geçen hafta bebeğimiz dünyaya geldi ama hemen yoğun bakıma aldılar ve bizden her gün için 1200 lira yoğun bakım parası istiyorlar. Bu parayı ödeme durumum da yok asgari ücretle çalışıyorum. Ödemek zorunda mıyız? Yoksa bebeğimizi hastanede bırakıp kaçmayı bile düşünmeye başladık. ■ İsmi Saklı
Sayın okurum SGK ile sözleşmesi olan özel hastaneye bile gitmiş olsanız, bebeğinizin durumu sebebiyle tek kuruş bile para ödemek zorunda değilsiniz. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamaları gereğince hiçbir hastane gerek yeni doğan yoğun bakımı gerek yenidoğana yapılan cerrahi müdahaleler ve gerekse de aşağıda sayacağım hizmetler için hiç kimseden fiyat farkı İSTEYEMEZ.

HANGİ DURUMLARDA FARK İSTENMEZ?
SGK ile sözleşmesi bulunan, özel hastaneler ile vakıf üniversitesi hastaneleri normal zamanlarda her iş ve işlem için (SGK'nın bizim için bu hastaneye ödediği sağlık hizmet bedelinin) yüzde 90 oranına kadar fark isteyebilmektedir ama aşağıda sıralanan hallerde hiçbir sağlık kurumu ve kuruluşu TEK KURUŞ bile fark isteyemez. Bunlar;
■ Acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri ile acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
■ Yoğun bakım hizmetleri,
■ Yanık tedavisi hizmetleri,
■ Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
■ Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
■ Organ, doku ve hücre nakilleri,
■ Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
■ Diyaliz tedavileri, kardiyovasküler cerrahi işlemleridir. Bu iş ve işlemlerden ilave ücret alınamaz.

ACİLLER DE FARK İSTEYEMEZLER
Yukarıda Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme yapmış hastanelerin hangi hallerde fiyat farkı isteyemeyeceğini sıraladık ama bu arada SGK ile sözleşme imzalamayan özel hastaneler de vardır. Bu özel hastaneler ise acil hallerde sizlerden tek kuruş fark isteyemezler. Kanun'un 73'üncü maddesine göre; "...acil haller dışında sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından kişilerce satın alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca ödenmez. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hallerde alınan sağlık hizmeti bedeli, 72'nci madde gereği sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen bedeller esas alınarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere fatura karşılığı ödenir. Sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları, acil hallerde, sözleşmeli sağlık hizmetleri sunucuları ise Kurumun belirlediği sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya Kurumdan herhangi bir ilave ücret talep edemez..."
Mesela, SGK ile sözleşmesi olmayan bir hastanenin önünde trafik kazası geçirdiniz ve sizi yaralı halde apar topar buraya götürdüklerinde bu hastanede tedavi olduktan sonra GSS'li olduğunuzu (ki herkes GSS'lidir) beyan ettiğinizde hastane kendi fiyatlarını değil SGK'nın fiyatlarını dikkate alarak size değil SGK'ya fatura kesmek zorundadır. Bu fatura bedelini de gidip SGK'dan tahsil edebilir, sizden isteyemez.