Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre Mayıs ayında reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 10,1 puan artarak 76,9 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 11,2 puan artarak 73,5 oldu.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 62,6, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 62,7 seviyesinde gerçekleşti.