Advertisement

Eşit işe eşit ücret adı altında kamuoyuna duyurulan 616 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eşit işe eşit ücret gelmedi. Sadece daire başkanı ve üstü pozisyonda olan genel müdürlere, müsteşarlara zam yapıldı ve tümü değil ama bazı uzmanlara zam yapıldı...

Sayın Tezel, KHK ile yapılan değişiklikle memurlar arasında eşit işe eşit ücret adı altında bir düzenleme yapıldı diye TV'ler alt yazı geçilerek askeri personel subay, astsubay, uzman erbaş er vs. anılarak bir bilgi yayını yapıldı. Resmi Gazete'den takip etsek de fazla açıklayıcı bir bilgi bulamadık. Sizden bu konuyu vatandaşın anlayabileceği şekilde izah etmenizi rica ederiz.
Erhan ÜRÜNDÜL

Sayın okurum, evet KHK içinde sizler de sayılıyorsunuz ama tek kuruş zam falan yok. İşin özeti şu, halen aldığınız ek ödeme 15.01.2012 günü kalkıyor yerine yenisi geliyor ama oranlarda sizin için değişiklik yok. Değişiklik sadece genel müdür ve yardımcısı, müsteşar ve yardımcısı, daire başkanları ve bir kısım uzmanların aylıklarında olacak.

MAKAM TAZMİNATI OLANLARA ZAM VAR
Halen uygulamada makam ve görev tazminatı adı altında gelir elde eden müsteşar ile daire başkanı arası makamlarda olanlar (müfettişler dahil) yeni KHK ile aylıklarını artırıyorlar. Mesela, genel müdürün aylığı 725 TL artıyor. Gelir vergisi dilimi sebebiyle bu artı 2012 yıl sonuna doğru ise 250 TL ye kadar düşüyor.
Genel müdür yardımcısınınki yeni KHK ile 1090 TL artıyor ama yine gelir vergisi dilimleri sebebiyle bu artış yıl sonunda 700 TL'ye düşüyor. Daire başkanında artış, önce 1070 TL ama yıl sonuna doğru 670 TL'ye düşecek. Şube müdürü, işletme müdürü, başmüdür gibi (Bazı KİT'lerdeki bölge müdürleri hariç) unvanlar ve daha aşağısı ise alacakları ek ödemeyle birbirilerine göre ayarlanacaklar. Zaman içinde eşitlenecekler. Ek ödeme almasalar bile eski makam tazminatı sahipleri arayı açmaya devam edecekler.

UNVANLILARIN MAKAM TAZMİNATI YÜKSELTİLMİŞ
Vali, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Grup Başkanı ibareleri eklenmiştir. Bu düzenlemeyle Vali, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin makam tazminatı rakamı 10.000 puana yükseltilmiş, MGK Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Grup Başkanına 2000 makam tazminatı verilmiş. Daha önce valilerin rakamı 7000 puan idi. 3000 puanlık artışla bu kişilerin aylıkları ve emekli aylıkları da artırılmış oldu.

ARTIŞLAR EMEKLİ AYLIĞINI ETKİLEMİYOR
666 sayılı KHK da emekli keseneği konusuna değinilmemiş. Sadece 01.10.2008'den sonra çalışma yaşamına başlayıp memur olanlar için 666'nın bahsettiği tazminatı alacak olanların bu tazminatları prime esas matraha dahil olacak ama 30.09.2008 günü ve öncesi memur olanların emekli aylığı hesabında son KHK ile yapılan zamlar dikkate alınmayacak.

GÜÇLÜ KURUMLAR PASTAYI YEMİŞLER
Kurumların güçlerine göre ayrımcılığı 616 sayılı KHK da çok belli edilmiş. Gelecek olan zamlar bazı kurumlarda çalışanlar için 2012 sonuna, bazılarında 2013 sonuna, bazılarında da 2014 sonuna kadar ödenecek ama Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ne ait kadro veya pozisyonlarda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte istihdam edilen personel ise ilanihaye imtiyazlarını sürdürecekler. Bu kurumlara sonradan (616 sayılı KHK sonrası) atanacaklar ise yeni koşullara tabi olacak ve bu imtiyazlara sahip olmayacaklarmış. Nasıl eşit işe eşit ücret olacak ise bu getirdiği sonuç, eşitsizliği geleceğe taşıyacak eşit işe eşit ücret prensibi olmuş.

UZMANLARDA EŞİTSİZLİK DAHA DA ARTIRILMIŞ
Memurların Mali Haklarını Düzenleyen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uzmanlar arasında var olan eşitsizlik daha da güçlendirildi. Bakmayın siz basın yayın organlarında "Kariyer meslek mensuplarının maaşları eşitlendi" manşetleri atılmaya başlanmasına; mesela mali hizmetler uzmanlarının maaşları eşitlenmedi kurumlar arasında çok büyük maaş farkları oluştu.
KHK'nın 10. maddesine göre; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumları, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nda çalışan Mali Hizmetler Uzmanları KHK'nın III sayılı cetveline göre 3.128.64-TL maaş alacaklar. Ancak, üniversitelerde ve mahalli idarelerde çalışan mali hizmetler uzmanları eski sisteme göre I sayılı cetvele göre 2.456,53-TL. maaş alacaktır. Daha önce maaş farkı sıfırken, yeni düzenlemeyle 672,12-TL maaş farkı oluşmuş durumdadır. Aynı sınavla girilen, aynı işi yapan, aynı meslekte çalışan uzmanlar arasında sırf kurumları farklı olduğu için maaş farkı oluşturulması hukukun hakkaniyet ilkesine ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edecektir. Örneğin, YÖK'te çalışan Mali Hizmetler uzmanı III sayılı cetvele göre 600 TL fazla maaş alırken, aynı ilde Ankara Üniversitesi'nde çalışan mali hizmetler uzmanı, I sayılı cetvele göre eski sistemle 600 TL eksik maaş alacaktır.