Advertisement

28 Haziran 2012 tarihinde SGK tarafından yayınlanan 2012/25 sayılı genelge ile Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Ancak üzerinden 3 ay geçtiği halde bu sigorta türünü gerçekleştiren özel sigorta şirketi yok...

Genel Sağlık Sigortası uygulaması gereğince, özel hastanelere gittiğinizde hangi sağlık muayene, teşhis ve tedavileri uygulandıysa SGK bizim için o hastaneye para öder. Özel hastaneler de bizlerden SGK'nın ödediği rakamın yüzde 90'ı kadarını ister. Biz konuyu 5 Temmuz 2012 günü bu köşeden "Hastane fark ücretlerini özel sağlık sigortası ödeyebilecek" başlığıyla duyurmuştuk.
Konu 5510 sayılı kanunun 98'inci maddesinde düzenlenmiştir ve düzenlemenin ayrıntıları da 2012/25 sayılı genelgede açıklanmış ve uygulamaya yol verilmiştir ama daha tamamlayıcı sağlık sigortasını uygulamaya sokan özel sağlık sigorta şirketi yok.
5510 sayılı kanunun 98'inci maddesi, "Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir" ve "Bu kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamaz" hükmünü içermektedir.

TAMAMLAYICI SİGORTA NELERİ ÖDEYECEK?
Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası hizmetleri kapsamında maalesef muayene ücretleri yok. Yani, özel veya kamu hastanesine gittiğimizde vereceğimiz (emeklilerin aylıklarından kesilen) muayene ücretlerini mutlaka cebimizden ödeyeceğiz. Muayene ücretleri özel sağlık sigortası kapsamında olmayacak. Ayrıca, muayeneden sonra yazılan reçete bedeli için eczanelere ödediğimiz yüzde 10 ve 20 li ödemeler olmayacak.

YATAK ÜCRETLERİ ÖZEL SİGORTAYA
Uygulamayla sadece özel hastanelere ödediğimiz ilave (fark) ücretler ile kamu hastanelerine ödediğimiz özel yatak ücretleri özel sağlık sigortasına sigorta ettirilebilecek. Bunun için özel sağlık sigortaları "tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası" poliçesi hazırlayıp isteyenlere satacak. İçerdiği teminat paketlerini de ilan edeceklerdi ama daha poliçeler ortada yok.
Özel sağlık sigortasından satın alınabilecek poliçeyle karşılanacak hizmetler arasında;
a) SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ait bedeller (güzelleşmek amaçlı sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmeti olarak ruhsatlandırılmayan işler),
b) Özel hastanelere ödediğimiz ilave ücret tutarları,
c) Özel-kamu tüm hastanelerde ayrıcalıklı oda isteme gibi otelcilik ücreti (özel oda ücreti) gibi hastadan alınabilecek tutarlar bulunmaktadır.