Advertisement

Sizin yayınladığınız dava dilekçesiyle başvurduğum Bölge İdare Mahkemesi 15 Ekim 2012 tarihinde verilen kararda ikramiyenin ödenmesi ve 26.07.2010 tarihinden bu döneme ait yasal faiz ödenmesi diye bir karar vermiştir. İkramiye ödenecek diye bu karara itiraz etmedim fakat Emekli Sandığı'ndan 81 lira ikramiye 17 lira yasal tahakkuk ettirilmiştir. Bu parayı çekmedim bankadan geri gönderilmesini istedim. İkramiyenin güncel olarak ödenmesi için ne yapmalıyız ve hangi mahkemeye itiraz etmeliyiz. Güncel olarak ikramiye alan var mıdır? ■ Fatoş Koçgur-İzmir
Geçmişte bir müddet memuriyet yapıp memuriyetten ayrılanların ikramiyeleri konusunda birinci defa Danıştay'ın başvurusu ikinci defa da CHP'nin başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından iki kez iptal edildikten sonra eski memurlar ikramiyesini almalı kararı verildi. Son Anayasa Mahkemesi kararı ile artık 2012 Ocak ayında çıkarılan son kanuna ise vize verdi. Buna karşın hükümet 3 defa yasa çıkarıp "Vermeyeceğim" dediği eski memur ikramiyeleri konusunda (Hükümetçe değiştirilen Danıştay ve) idare mahkemelerinden bazıları hukuka uyup "Ödensin" derken bazıları da "Ödenmesin" diyor. Ödensin diyenler de güncel rakamlardan değil, "Dava açanın emekli olduğu yıldaki rakamlarla ödensin" diyor ki bazı davalarda 50 kuruşluk ikramiye kararı çıkıyor. Davayı kazanıp da güncel rakamlardan değil eski rakamlardan ödeme kararı alanlar, mutlaka kararlarını bölge idare veya Danıştay'da itiraz-temyiz etsinler. Süreleri de kaçırmasınlar, itiraz-temyiz dilekçe örneğini, http://www.alitezel.com/index. php?sid=yazi&id=5513 linkinde bulabilirsiniz.
Siz ise temyiz-itiraz dilekçesi verme süresi olan 30 günü geçirmişsiniz. Danıştay ise daha bu konuda son sözü söylemedi. Ne güncel ödensin dedi ne de güncel ödenmesin...
Son umut Danıştay'da.

 

Yedek subaylık sosyal güvenlik başlangıcıdır

Ali Bey, dünkü yazınızda gördüm, 01.10.2008 sonrası işe başlayanların 65 yaşından önce emekli olamayacağını yazmışsınız. Ben 01.08.1998 tarihinde yedek subay olarak başladım. İşe giriş tarihim ise 24.01.2000. Ben hangi düzenlemeye dahilim yardımcı olabilir misiniz? Yedek subaylık başlangıcı sigorta başlangıcı sayılabilir mi? Hamdi Kırkımcı
Hamdi Bey, yedek subay okulu başlangıcı değil ama yedek subay olarak nasbedildiğiniz tarih; adınıza eski adıyla TC Emekli Sandığı'na kesenek-prim ödendiğinden sosyal güvenlik başlangıcınız sayılır. 01.08.1998 subay nasbedilme tarihiniz ise 57 yaşında en az 5900 gün ile SSK'dan emekli olacaksınız. Hatta, yedek subaylıkta bir yıl kalmışsanız 3 aylık fiili hizmet zammınızla başlangıç 3 ay geriye gider.