Advertisement

8 Eylül 1999 günü Resmi Gazete'de yayımlanan 5434 sayılı Kanun'a geçici 206. madde eklenmişti. 4447 sayılı Kanun'la "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiili hizmet süreleri 8 yıl ve daha fazla olan iştirakçiler, 61 yaşını doldurmaları nedeniyle istekleri üzerine veya kurumlarınca yaş haddinden resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet süreleri 10 yılı doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar" denmekteydi.

İLK İPTAL 2001 YILINDA GELMİŞTİ
Bu maddenin Anayasa Mahkemesi'nin 1999/42 Esas ve 2001/41 Karar sayılı kararınca iptali üzerine aynı madde 23.05.2002 günü Resmi Gazete'de yayımlanan 4759 sayılı Kanun'la, "8.9.1999 tarihinde sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar" şeklini almıştı. Bu hale göre de;
1- 8.9.1999 günü en az 50 yaşında olmak,
2- 8.9.1999 günü memur olmak şartıyla 61 yaşında emekli oluyorlardı.

İKİNCİ İPTAL BU AY OLDU
Aynı madde konusunda şimdi yeni bir iptal daha geldi. O iptal de maddedeki "8.9.1999 tarihinde sandık iştirakçisi olanlardan" ibaresinin iptal edilmiş olması. Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandıktan bir yıl sonra yürürlüğe girecek ama daha Resmi Gazete'de yayımlanmadı.
Şayet hükümet bu bir yıl içinde yeni bir düzenleme yapmazsa, 1 Ekim 2008'den önce Emekli Sandığı iştirakçisi olmuş tüm memurlar en az 10 yıl memuriyet yapmışlarsa 61 yaşında emekli olma hakkını elde edecekler.
Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümeyecek olsa bile bu bakımdan fiili bir durum oluşturacak. 08.09.1999 tarihinde 50 yaşında olanlar değil de herhangi bir tarihte 50 yaşını dolduranlar haktan yararlanma yönünde avantaj sağlayacağından geçici bir madde süreklilik kazanmış olacak. 2014 yılına kadar 10 yıl hizmeti doldurmuş ve 4/C sigortalılığından emekliliğe tabi durumdaki olanlar bu iptalle birlikte 50 ve üzeri yaşlarda bulunmaları hasebiyle 15, 20 veya 25 yıl aranmadan 10 yılla emekli olabilecekleri şekline dönüşmüş oluyor. Mevcut durumda Haziran 2013 ayı itibarıyla 25 yıl hizmeti tamamlayan bir erkek memur 51 yaşını beklemek durumunda iken 10 yıl hizmeti ve 50 yaşını doldurmuş olan bir memur hemen emekli olma fırsatını yakalamış olacak.


Tarih seçerek borçlansaydınız 1150 lira alırdınız

Ali Bey, babamın 1986 sigorta girişi mevcut ve 20 yıldan fazla Suudi Arabistan'da çalıştı. SSK'da bugüne kadar sadece 627 gün sigortası var. Emekli olmaya karar verdi ve diğer kalan günler için geçen yılın ağustos ayında 47 bin lira yatırdı. Aldığı aylık 700 lira, arkadaşları ise 1100 lira aylık alıyor. Farkı bana izah eder misiniz? Mustafa YAĞCI
Babanız tarih seçmeden yurtdışı borçlanması yapmış ve bu sebeple parayı ödediği 2012 Ağustos'tan ödediği gün kadar geriye gidilerek hizmet verildiğinden, sanki 2000 ile 2012 arasında Türkiye'de asgari ücretle çalışmış gibi emekli aylığı hesaplandı. Şayet borçlanma talep dilekçesinde 2000'den önceki 12 yılı seçseydiniz aynı parayı ödeyip 1150 lira emekli aylığınız olacaktı. Sebebi 2000 ve 2008'de yapılan emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmesi. Emekli aylığını çekmemiş olsaydınız düzeltilirdi, ama artık çok geç.