Advertisement

Sayıştay'ın SGK raporu bu köşeyi haklı çıkardı

Sosyal Güvenlik Kurumu, 1.10.2008 gününden itibaren Sayıştay denetimine tabi kılındı ve şimdi 2012 yılı Sayıştay denetim raporu yayınlandı. Bu köşeden SGK'ya yaptığımız eleştiriler raporda da yer aldı

2012 yılı SGK Sayıştay Raporu, bizim bu köşeden yazdığımız eleştirileri doğruluyor.

'Sanatçılar SSK'lı olmalı' demiştik.
SAYIŞTAY RAPORU:
"Dizi oyuncularının 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin 1 'inci fıkrasının a bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmeleri gerekmektedir. Uygulamada dizi oyuncularının, bir eser sözleşmesinin tarafıymış gibi Serbest Meslek Makbuzu (SMM) düzenledikleri, yapımcıların SMM karşılığında hizmet satın alıyormuş gibi bu sanatçılar için sigortalı işe giriş bildirgesi vermeyerek, 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin 1 'inci fıkrasının a bendi (4-1-a) kapsamında sigortalılık tesis ettirmedikleri, bu kişilerin 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin 1 'inci fıkrasının b bendi kapsamında sigortalı oldukları görülmüştür. Kurum tarafından bulguda belirtilen hususlara iştirak edilmekte ve 2013 yılından itibaren gereğinin yapılacağı belirtilmektedir."

'Spor kulüpleri yasadışı kayırılıyor' demiştik.
■ SAYIŞTAY RAPORU:
"Spor kulüpleri; sözleşme imzaladıkları sporcu ve teknik adamların hizmetlerini ve prime esas kazançlarını 5510 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesi gereği eksiksiz olarak kuruma bildirmekle yükümlü olup, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere kanunun 102'nci maddesi gereği idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda, futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarından kulüplerle sporcu ve teknik adamlar arasında imzalanmış sözleşme örnekleri ve kurum kayıtlarında söz konusu hizmetler ve prime esas kazançlar üzerinde yapılan denetimlerde bazı sporcu ve teknik adamların hizmetlerinin hiç bildirilmediği, bazılarının ise kazançlarının eksik bildirildiği görülmüştür. Bu kusurlu davranışlar nedeniyle kurumun 10.478.365.30 TL tutarında prim kaybına uğradığı ve bu
kusurlu davranışlara uygulanması gereken 10.286.946.00 TL tutarında idari para cezasının kurum
tarafından uygulanmadığı tespit edilmiştir. Kurum, durumu tespit ettiğini ancak cezayı değil rehberliği esas alan bir anlayışla söz konusu duruma yaklaştığını belirterek bulgumuzda belirtilen hususa iştirak etmemektedir."

'İŞKUR meslek edindirme yanlış' demiştik.
■ SAYIŞTAY RAPORU:
"5510 sayılı Kanun'un 5'inci maddesi uyarınca; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4/a kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İŞKUR Genel Müdürlüğü'nden resmi yazıyla istenen kursiyerlerin listesi ve kursiyerler için iş kazası ve meslek hastalığı primlerinin tescil, tahakkuk ve ödeme işlemlerinin incelenmesi sonucu 2012 yılı ocak-eylül ayları arasında 42.494 kişi için 385.509.15 TL tutarında bir aylık kısa vadeli sigorta kolları priminin yatırılmadığı görülmüştür. Kurum tarafından bulguda belirtilen hususlara iştirak edilmekte ve 2013 yılından itibaren gereğinin yapılacağı belirtilmektedir."

'Teşvikler yasadışı uygulanıyor' demiştik.
■ SAYIŞTAY RAPORU:
"4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 7'nci ve 10'uncu maddelerinde düzenlenen işveren prim teşviki hükümlerinden yararlanabilmek için çalışanların 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Bu çerçevede kurum veri kaynağından alınan tabloların incelenmesinde, 18 yaşından küçük çalışanlar için teşvik hükmünden yararlanan işverenlerin bulunduğu ve 148.509.58 TL tutarında yersiz prim indirimi uygulandığı görülmüştür.
■ 4447 sayılı Kanun'un geçici 7'nci maddesinde düzenlenen işveren prim teşviki hükümlerinden işverenlerin yararlanabilmesi için erkek sigortalının işe alındığı tarih itibarıyla 29 yaşından küçük olması gerekmektedir. Konuya ilişkin kurum veri kaynağından alınan tabloların incelenmesi neticesinde, işe giriş tarihi itibarıyla 29 yaşından büyük erkek çalışanlar için teşvik hükmünden yararlanan işverenlerin bulunduğu ve 1.907.992.22 TL tutarında yersiz prim indirimi uygulandığı görülmüştür.