Advertisement

"Şeker, kanser vs. gibi hastalar artık malulen emekli olacak, en düşük 971 lira da malullük aylığı alacak" haberlerini çok duydunuz. Aslında ikisi de yalandı, sadece şeker ve kanser hastası olduk diye ne malulen emekli ederler, ne de en düşük 971 lira aylık verirler.
Ali Bey, bu haberler nasıl asılsız, nasıl yalan olur. Ben bu haberlere güvenerek malulen emekli oldum.
01.12.2013 tarihinde emekli maaşı olarak 549 lira verdiler. 2 çocuklu, 4 kişilik bir aileyim, 549 lirayla nasıl geçinirim? 3185 gün primim var, sigorta başlangıcım 01.04.2003. M.Dönmez
Sayın okurum, basında çıkan haberlerin iki boyutu vardı. Birincisi, "Şeker, kanser gibi kronik hastalar artık malulen emekli olabilecekler" kısmı yalandı. Zira, sadece şeker veya kanser hastası olundu diye malulen emekli edilmez. Bu hastalıkların vücudumuzun organları veya çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında tahribat yapmış olması gerekirdi. Bu eskiden de böyleydi, şimdi de böyle.

MALULLÜK İÇİN YÜZDE 60 ŞARTI VAR
5510 sayılı kanunun 25. maddesi şöyledir:
"Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık
kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulu'nca tespit edilen sigortalı, malul sayılır..."

EN AZ 971 LİRA MALULEN EMEKLİ AYLIĞI DA YALANDI
Aynı haberlerde birde malulen emekli olanlara en az 971 lira emekli aylığı verilecek kısmı da yalandı. Zira malulen emekli aylığı hesaplamasında ortalama aylık kazancın yüzde 60'ı verilir.
506 sayılı kanunun 55. maddesi (5510 sayılı kanun) gereğince, "Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya bu kanunun 61 'inci maddesine göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 60'ının 1/12'si oranında malullük aylığı bağlanır. Sigortalı başka birinin bakımına muhtaç durumda ise bu oran % 70'e çıkarılır. Buna göre hesaplanan malullük aylığı 61 'inci maddenin son fıkrası hükümlerine göre artırılır..."
Siz büyük ihtimalle 3185 günün tamamında (Türkiye'nin yüzde 90'ında olduğu gibi) asgari ücret veya asgari ücrete yakın ücretlerle SGK'ya bildirilmiş olmalısınız. Bu sebeple de size (geçmiş yıllarda dahil) asgari ücretin yüzde 60'ı kadar malullük aylığı hesaplamışlar. Bu sebeple size hesaplanan malullük aylığı doğru ama gazetelerin haberleri yalan. Bütün bunlara göre bu aylık için yapacak bir şey yok. Ya yasaları gerçekten millet lehine değiştirecekler ya da böyle devam edeceksiniz.