Advertisement

İlk Torba'da engelli istihdamını artırmak için teşvikler getirildi

Ülkemizde sadece 89 bin engelli işe yerleştirildi. Geçen hafta TBMM'den geçen ilk Torba Yasa'yla ülkemizde var olan 12 milyona yakın engellinin de işe yerleştirilmesi için "korumalı işyerleri" statüsü getirildi. Bu statü için mevzuatta yazılan sayıdan yüzde 3 daha fazla engelli istihdam etmek gerekiyor. Böylece şirket ayda 360 lira devlet desteği alabilir

06.02.2014 günü TBMM'de kabul edilen 6518 sayılı, "Torba Yasa" olarak bilinen düzenleme ile yüz binlerce özürlünün daha işe girmesi amaçlanıyor. Özel sektörde 50 veya daha çok çalışanı olan işyerleri en az yüzde 3 oranında engelliyi işe almak zorundalar ve son yıllarda getirilen teşviklerle birlikte özel sektörün işe aldığı engelli sayısı 2013 yılı Aralık ayı rakamlarıyla 89 bine ulaşmış durumda. "Korumalı işyeri", yasaya göre "İşgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere mesleki rehabilitasyon sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyeri" olarak tarif edilmiş.

KORUMALI İŞYERİ KAVRAMI GELDİ
Korumalı işyeri olabilmek için; mevzuatta belirtilen sayıdan (yüzde 3 oranında) daha fazla engelli işe alınmalıdır.
Engellinin ücretinin bir kısmı (360 lirası) devletten
Torba Yasa ile 4857 sayılı kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri
EK MADDE 1- Korumalı işyerlerinde çalıştırılan ve işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere işverenlerince zamanında ödenmiş olan ücretlerinin;
a) Korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için 1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen aylık tutarı kadarı, (Yani gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda; 360 lira.)
b) 29.1.2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2’nci maddesi kapsamındaki illerde kurulan korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için ilaveten (a) bendi ile belirlenen tutarın yüzde yirmisi, (Teşvik bölgesinde ise 432 lira)
c) Korumalı işyeri statüsü almak için ilgili mevzuatla çalıştırılması zorunlu olan sayıdan daha fazla engelli çalıştıran işyerlerinde, zorunlu sayının üstünde çalıştırılan her engelli için ilaveten (a) bendi ile belirlenen tutarın yüzde yirmisi (Yani 432 lira), bu ücretlere ilişkin yasal yükümlülüklerin de tam ve zamanında karşılanmış olması kaydıyla Hazine tarafından işverene ödenir.”

Primler de Hazine’den
Kontenjandan fazla engelli çalıştıran özel sektörün sigorta priminin tamamını devlet ödüyor. Ayrıca
işsizlik sigortası primi Hazine’den geliyor.

İstihdam edenler ne kazanıyor?
1- Engelli işe alana ayda en az 360 destek var,
2- Engelli için muhtasar vergi ödeme,
3- Engelli için SGK primi ödeme,
4- Engelli için işsizlik primi ödeme.

 

OKUR SORULARI?

Vahidi fiya çalışan dava ile SSK'lı olur
Ömer Ayaz
1989 yılı ve devamında Keşan Orman İdaresi’nde çalışmışsınız ve sizi sigortalı yapmamışlar. Kamu kurumu olan Orman İdaresi’nin normal şartlarda sigortalı yapmaması düşünülemez. Büyük ihtimalle size vahidi fiyat (metreküp başına fiyat) üzerinden ağaç kesim-bakım işi yaptırdılar. Zira Yargıtay, SSK gibi düşünmüyor, “Ücret ödeme şekline bakılmaksızın herkes sigortalı olur” diyor. Davayı kazanınca 51 yaşında, dava açmazsanız askerliği ödemek kaydıyla 53 yaşında emekli olursunuz.

Yüzde 1 kayıp için dava açılır
Temel Kırımcı
22.09.2013 günü geçirdiğiniz iş kazası sonrasında işgücü kayıp oranınız yüzde 10’dan fazla olursa SGK size ömür boyu kaybettiğiniz işgücünün karşılığı olarak gelir bağlar. İşverene karşı ise yüzde 1 bile olsa maddi-manevi tazminat davası açma hakkınız var.

Askerlik için de borçlanmalısınız
Maksut Küseni
18.09.2013 günü 787 günlük sigortası varken vefat eden kişinin geride kalanlarına 113 günlük askerlik borçlanmasıyla dul-yetim aylığı bağlanması için önce SSK’ya dilekçe verin, sonra SSK reddedince iş mahkemesinde dava açın. SGK, 1.10.2008 gününden sonra ölenler için askerlik borçlanmasıyla 900 günü tamamlatmayı kabul etmez ama mahkemeler ediyor.

Bağ-Kur borcu yerine doğum borçlanması yapın
Sevinç Sağban
Sigortaya giriş tarihinizin 03.12.1982, çıkış tarihinizin ise 07.12.1982 olduğunu yazmışsınız. Çocuklarınız ise 1988, 1991, 1999 doğumlu. 01.04.2008’de açtığınız dükkandan 4 yıl 7 ay 26 gün Bağ-Kur borcunuz olduğunu belirtmişsiniz. 3600 günden emekli olursanız Bağ-Kur borcunu mu yoksa çocuk borçlanmasını mı ödemenin daha avantajlı olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. Daha yüksek aylık için hangi borçlanmanın katkı sağlayacağını soruyorsunuz.
Verdiğiniz bilgilere göre, 03.12.1982 girişinizle SSK’dan 5000 günü tamamladığınız gün emekli olabileceğiniz gibi 3600 gün ile 58 yaşında (07.08.2026 günü) emekli olursunuz. Bağ-Kur borcunu çıkacak afla sildirmek daha iyi olur. Zira gün sayılarınız 31.12.1999 gününden önce olursa daha yüksek aylık alırsınız. Ama bunun için doğum borçlanması yapmanız daha doğru.

51 yaşında emeklilik olur
Kamil Oğuzhan
17.02.1969 doğumunuz ve 05.03.1989 girişinizle 51 yaşında emekli olacaksınız. Var olan 5580 gün yetiyor. Eşiniz, 2011’de ilk kez sigortalı olduğundan devam ettiğiniz 4/B (Bağ-Kur) sigortasında aralıksız 25 yıl öderseniz 58 yaşında emekli olur.