Advertisement

TBMM kapanmadan hemen önce hükümete verilen KHK düzenleme yetkisi ile 3.5 milyon memuru zor günler bekliyor. Şu an Başbakanlık'ta harıl harıl hangi makamın kaldırılacağı, hangisinin kime bağlanacağıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu arada Yetki Kanunu'na göre hükümet yetkili olmadığı halde birçok memur havuza gönderilecek

Aslında bu olayın detaylarından bir kısmını, geçen hafta 22 Nisan Cuma günü, "Başbakanlık bürokratları şokta" diye vermiştik. Zira, TBMM'den çıkan Yetki Kanunu herhangi bir memurun kadrosunun kaldırılmasına, havuza gönderilmesine izin vermiyor. Buna rağmen devam eden çalışmalarda, Yetki Kanunu'nun kapsamında olmamasına rağmen ben yaptım mantığıyla bir sürü bakanlığa ve kuruluşa dokunulacak, bazı memurlar ihtiyaç fazlası denilerek başka kurumlara veya DPB'deki havuza gönderilecek.
Hükümet Yetki Kanunu çerçevesinde şimdi Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) çıkaracak ve imzalaması için Cumhurbaşkanı'na gönderecek. İşte burada, Yetki Kanunu ile tüm kuruluşların teşkilat kanunlarını yeniden düzenleme yetkisinin hükümette olmadığını sadece bağlılıkları değiştirebileceğini birilerinin hatırlatması gerekiyor.
DPT TARİH OLUYOR
Başbakanlık koridorlarından aldığım duyumlara göre, DPT dağıtılıyor. DPT'nin bir kısmı kurulacak Ekonomi Bakanlığı'na gönderilirken, kalan kısmı ise Başbakanlık bünyesinde yeni oluşturulacak bir müsteşarlığa bağlanıyor. Yani ikiye bölünüyor. DPT bugüne kadar doğrudan Başbakanlığa bağlı iken artık bakanlara bağlı hale gelecek birimlerden oluşacak. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Şehirleşme ve Kentleşme Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırılacak. Halen Başbakanlığa bağlı olan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, TOKİ oluşturulan bu yeni bakanlığa bağlanacak. Bu sebeple de bu kurumlarda çalışanlar Başbakanlık tazminatı adı altında bugüne kadar aldıkları parayı alamayacaklar.
Yine halen Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü Şehirleşme ve Kentleşme Bakanlığı'na bağlanıyor. Ayrıca; kamu istihdamını ve personelini düzenleme yetkisinin Başbakanlık bünyesinde oluşturulacak yeni bir müsteşarlığa devredilmesi düşüncesi de etkin bir şekilde dile getiriliyor. İşte burada da, Maliye Bakanlığı'nı küçülteceğiz derken Başbakanlığın büyütülmesi çelişki yaratıyor.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU YENİDEN YAPILANIYOR
Yüksek Planlama Kurulu da yeniden yapılandırılıyor sadece sekreterlik düzeyinde olan bu birimle, Hazine'nin ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın yüksek planlamada hâkimiyeti sona eriyor. Bu görevle birlikte Hazine'nin ve Devlet Planlama'nın KİT'lerin yönetimi denetimi ve personeli üzerindeki yetkisi sona erecek.

 

KURUMLARIN YAPISI DEĞİŞİRKEN MÜSTEŞAR DÖRT YILLIĞINA ATANACAK
Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yerine müstakil Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulacak. Bu arada Başbakanlığa bağlı olan Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü de bu Bakanlığa bağlanacak.

■*Birleşmeyle birlikte hizmetine ihtiyaç duyulmayan personel 657 sayılı Kanun'un 91 'inci maddesi çerçevesinde diğer kurumlara nakledilmek üzere havuza atılacak.

*Müsteşarlar, genel müdürler, başkanlar 4 yıllığına atanacak.

*Üst düzey kamu görevlilerinin 4 yıllığına atanılması düzenlemesinin yanı sıra, 2451 sayılı Kanun'da değişiklik yapılarak müsteşar, başkan ve genel müdür dışındaki kadroların atamalarında ve görevden alınmalarda bakan onayı yeterli olacak. Başbakan ve Cumhurbaşkanı onayına gerek kalmayacak. Bahsi geçen unvanlar dışındakiler için bürokrasi azalacak.

 

Yeni açılan uzmanlıklarda iş inada bindi
Torba Kanun'la gündeme getirilen bakanlıklarda uzman istihdamını öngören yasal düzenlemeler; TBMM'de kamu kurum ve kuruluşlarında dengeleri bozma gerekçesiyle Sayın Nurettin Canikli'nin gündeme getirmesiyle metinden çıkarılmıştı. Şimdi aynı düzenlemenin Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlık bürokratları tarafından KHK içine konularak yeniden çıkarılması gündemde. Birileri yasalaştırmamak için birileri de yasalaştırmak için mücadele ediyor. Bakalım kim galip çıkacak?