Advertisement

Seçim bitti, artık normal zamana döndük ve daha seçimin mürekkebi kurumadan "Mini İstihdam Paketi" adı altında çalışanların ücretlerini ve sosyal haklarını düşürecek düzenlemelere sıra geldi. Biz ise bu durumu Temel fıkrasıyla bu köşeden daha önce duyurmuştuk

Daha önce bu köşeden bu fıkrayı okumuştunuz şimdi cumartesi günü geldi, geliyor....
Temel'in babası bir cuma günü vefat etmiş. Etraftan demişler ki: "Baban mübarek cuma günü öldü, mezarında rahat eder, kabir azabı çekmez."
Temel de koşa koşa imama sormaya karar vermiş.
- Hocam babam cuma günü öldü, cennete gider mi?
- Namaz kılar mıydı?
- Kılmazdı ama mübarek cuma günü öldü, orada bir şey yapmazlar di mi?
- Oruç tutar mıydı? -Tutmazdı ama mübarek cuma günü öldü, orada bir şey yapmazlar di mi?
- Zekât, bağış vb şeyler verir miydi?
- Vermezdi ama mübarek cuma günü öldü, bir şey yapmazlar di mi?
- Temel babana cuma günü bir şey yapmazlar ama cumartesi günü ... bellerler.
Hocanın dediği gibi, seçimden sonra Özel İstihdam Büroları'na işçi kiralama uygulaması, bölgesel asgari ücret, esnek çalışma modelleri gündeme girdi. Kıdem tazminatı konusu ise bakalım ne zaman gelecek?

HABER GAZETELERDEYDİ

"Mini İstihdam Paketi Geliyor" başlıklı haberde, "Hükümetin daha önce bir kez denediği ancak veto edilen geçici işçilerin istihdam büroları aracılığıyla sağlanması planı ile uzun süredir tartışılan bölgesel asgari ücreti TBMM gündemine getirmeye hazırladığı öğrenildi" deniyor.

SEÇİM KAMPANYASINDA NEDEN DEMEDİNİZ?

Seçimden sonra, bizi iktidara getirirseniz, kıdem tazminatlarınızı kaldıracağız, kaldıramazsak haklarınızı azaltan fon getireceğiz, ücretlerinizi düşürmek için esnek çalışma modelleri getireceğiz, asgari ücreti düşürmek için bölgesel asgari ücreti getireceğiz, çalışanları alınıp satılabilen, hatta kiralanabilen (mal) köle haline getirecek özel istihdam bürolarına işçi kiralama sistemi getireceğiz demediniz. Ancak, daha seçimin mürekkebi kurumadan hemen yapacaklarınızı söylemeye başladınız.

İSTİHDAM PAKETİ İSTİHDAMI ARTIRMAZ ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜR

İstihdam paketi adı altında "İşsizlere iş sağlayacağız" yalanıyla, emeğiyle geçinenlerin gelirlerini azaltmak, iş güvencelerini ortadan kaldırmak için hazırlanan dört uygulama için düğmeye basıldı. Bunlar, Özel İstihdam Büroları'nın işçi kiralaması, yani işçi alıp satmak, bölgesel asgari ücret ve esnek çalışma modellerinin devreye sokulması ile kıdem tazminatının kaldırılmasıdır. Mini İstihdam Paketi adı altında seçimden sonra hemen TBMM'de ÖİB'lere işçi kiralama hakkı ile bölgesel asgari ücret konusunda çalışmalar başlatılacakmış.

 

PAKETLE NELER DEĞERLENDİRİLECEK?
Düzenleme çalışmalarının sürdürüldüğü "İstihdam Paketi" ile;
1-Esnek çalışanların oranının yüzde 3.6'dan yüzde 18.8'e yükseltilmesi,
2-Özel istihdam bürolarına işçi kiralama hakkı verilmesi,
3 - Bölgesel asgari ücret getirilmesi,
4-Kıdem tazminatının kaldırılması çalışmalarla "değerlendirilecek konular" başlığıyla yer alıyor.
Esnek çalışmanın özü şu: İşçiye, dinlendiği, bir işten bir işe geçerken aradaki boş zaman için para vermemektir. Ancak işçinin de kendi emrettiği zamanlarda işe gelmesini ve işçinin başka işverenlere gitmesini de istememektir. Yani "Canım isterse geleceksin, ama ben sana canımın istediği kadar para vereceğim sen de sesini çıkarmayacaksın" demektir.
Esnek çalışma modelinde işçilerin gelirleri azalırken, işverenlerin giderleri düşmektedir. Ancak, ne hikmetse geliri düşen esnek çalışan işçinin giderleri esnememektedir.

İŞÇİNİN GİDERLERİ İSE ESNEMİYOR
Kira ödediği ev sahibine "Ben gündüz evde yokum, akşamları yatmaya geliyorum, yarım kira vereyim" diyemediği gibi ulaşım ücretleri ikiye katlanmaktadır.
Esnek çalışma modelleri, işgücü maliyetlerini işçinin fiilen çalıştığı saatler için yapılan ödemelere yaklaştırmakta; fazla mesai, ikramiye, prim gibi ödemeleri yok ettiği gibi belirli durumlarda potansiyel işgücü maliyetlerini -ihbar ve kıdem tazminatlarını-ortadan kaldırmakta, iş güvencesi hükümlerini etkisiz kılmaktadır. Esnek çalışma modeli
demek;
1-Örgütsüz işçi demek.
2- Taşeronlaşma demek.
3- Kıdem tazminatı yok demek.