Advertisement

Bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ait yaşam memnuniyeti araştırmasını yayınladı.

Prof. Sadi Uzunoğlu ile bu hafta yaptığımız Aile Ekonomisi programında araştırmanın sonuçlarını tartıştık. Sadi Hoca yapılan araştırmada çıkan sonuç olan yüzde 52.4 oranının, son 16 yılın en düşük oranı olduğunu söyledi. Son yıllara baktığımızda da ivmenin aşağı yönlü olduğunu söyleyebiliriz aslında. Nitekim 2018 yılının sonuçlarına baktığımızda bu oranın yüzde 53.4 olduğunu gördük. Yani tam 1 puan düşüş var.  


Bu araştırmada benim gözüme çarpan iki konu oldu. İlki 65 ve üzeri yaş grubunun en mutlu grup olduğu; ikincisi ise 2019 yılında en yüksek mutluluk oranının yüzde 55.4 ile bir okul bitirmeyenlerin olduğuydu. Aklıma şöyle bir çıkarım geldi bu istatistikleri görünce, acaba beklentiler az olunca mı mutlu oluyoruz?

Para mı, sevgi mi?

İnsanların mutlu olup olmamasının en önemli etkenlerinden birisinin ekonomi olduğunu söyleyen Prof Sadi Uzunoğlu, son yaşanan enflasyonun ve  içinde bulunduğumuz durgunluk ortamının insanları mutsuz ettiğini belirtti. Araştırmada ayrıca insanlara mutluluk kaynağınız nedir diye sorulduğunda, yüzde 69.9 oran ile sağlık olduğunu belirtmişler. Evet, mutlu olmak için sağlıklı olmak önemli ama kişilerin mutlu olabilmesi için olmazsa olmazın, ay sonunda faturalarımızı ödeyebilecek miyim sorusu olduğu gerçeğinin yadsınamaz olduğunu söyleyebiliriz.

Araştırmadan çıkan veride, mutluluk kaynağının sadece yüzde 4.2 ile para olması, gerçeği yansıtmıyor. Hocamızın yayında yaptığı yorum önemliydi. ‘’Mutluluk çok farklı bir şey, memnuniyet çok farklı.’’ Mutluluk çok göreceli bir kavram. Türkiye İstatistik Kurumu'nun belki de bu araştırmayı yaparken sorması gereken soru mutlu musunuz değil , memnun musunuz sorusu…Aslında evet, sokakta bir insana 'mutlu musun' diye sorsak 'evet' diye cevaplayabilir ama 'memnun musunuz hayatınızdan, işinizden' diye sorarsak bu sonuçları alamayabiliriz.

Kadınlar daha mutlu


Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, geçtiğimiz seneye göre 1 puan düşmüş.

Kadınlar ise 2019 ‘da 2018 kadar mutlularmış bu araştırmaya göre. Doğru bir istatistik olduğundan emin değilim. Nihayetinde mutluluğun en önemli nedenlerinden ilki sağlık ve ikincisi günümüz şartlarında para ve iş sahibi olmak ise artık kadınlarımız da iş hayatında ve ev geçindirmeye destek oluyorlar.

Araştırmada bir diğer konu ise bekarların evlilere göre daha mutsuz olduğu. Yani bu araştırmaya göre mutlu olmak için evlenmeniz gerekiyor.

Ama uyarayım evli erkeklerin yüzde 50.6'sı mutlu… Evli kadınların mutluluk oranı ise yüzde 60.2 …

Benim asıl merak ettiğim bu araştırma hangi şehirlerde, hangi yaş aralığında, hangi ortamlarda yapılıyor. Bence TÜİK, bu araştırmanın sonuçları dışında bu belirttiğim parametreleri de açıklamalı.

En azından İstanbul’da benim tanıdığım ve konuştuğum kişiler geçim sıkıntısından, alım gücünün düştüğünden, geçen yıllarda yaptıkları çoğu şeyi bu sene yapamadıklarından bahsediyorlar. Aklıma şu soru geliyor,  acaba insanları mutsuz eden büyükşehir mi? Örneğin geçen sene daha sık dışarıda yemek yiyip sinemaya gidebilirken bunun sayısının düştüğünden bahsediyorlar. İyi bir işi veya parası olanlar ise asgari düzeyde para harcamak istediklerini belirtiyorlar.

Belki de ben yanlış kişilerle konuşuyorum, bu araştırmanın sonuçlarına göre …