Advertisement

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile holdingin faaliyetlerinden Türkiye ekonomisine ve dış ilişkilere pek çok konuda sohbet etme imkânı buldum. Bülent Eczacıbaşı, "İKSV'nin 40. yılında pek çok etkinlik yapacağız ama özelikle Berlin Flarmoni etkinliğini kaçırmayın" diyor. Eczacıbaşı ile İKSV'nin 40.yılında yapılacak özel etkinliklerden konuşurken söz Emek Sineması'na geldi. Eczacıbaşı, "Emek Sineması üzerinden kâr amacı güdülmemeli. Emek Sineması için bir öneride bulunduk fakat yeşil ışık almamız lazım. Emek Sineması için başlatılmış bir girişim var, bunun yönünden daha farklı bizim önerimiz. Orasının ticari bir alan olarak değil bir kültür sanat yapısı olarak, kaâ amacı gütmeyen bir ünite olarak geliştirilmesini öneriyoruz" diyor. Eczacıbaşı, projede İKSV'nin bir öncü rol oynayabileceğini ama bunun yapılabilmesi için de kamu ve özel kesimin işbirliği yapması gerektiğini düşünüyor. İKSV gibi kültür sanat alanında önemli bir markanın Emek Sineması konusunda taşın altına elini koyması önemli ancak henüz yeşil ışık gelmiş değil!
İçeride ve dışarıda yatırımlara devam edeceklerini de belirten Eczacıbaşı şöyle devam ediyor: "Bu yıl büyüme hedefimiz yüzde 13.5. Yatırım programımızda hiçbir aksama yok, kısıtlama gibi bir çaba yok. Yapı grubumuzun yatırımları devam ediyor. Bunlar çoğunlukla yurtdışında olan yatırımlar. Rusya'da başladığımız yatırımları devam ettiriyoruz. Bir fabrikamızı işletmeye aldık, bir yenisini bu sene içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz."