Advertisement

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s sene başından bu yana 65 ülkeyi ilgilendiren 83 kredi notu aksiyonu aldı. Bu aksiyonlardan 51 tanesi negatif yönde oldu ve bunların 23 tanesinin kredi notu düşürüldü.

Kuruluş, Ocak ve Ağustos ayları arasında, koronavirüs nedenli 30 ülkeyi etkileyen 40 negatif kredi aksiyonu gerçekleştirdi. Bu değişikliklerden 10 tanesi kredi notunun düşürülmesiyle, 12 tanesi kredi notunun düşürülmesi için gözden geçirilmesiyle ve 13 ülkenin görünümünün negatife çevrilmesiyle sonuçlandı.

Moody’s Kuzey ve Latin Amerika bölgesinden 11 ülkenin kredi notunu düşürürken, Orta Doğu ve Afrika bölgesinden 9 ve Asya Pasifik bölgesinden 3 ülkenin kredi notunu düşürdü.

Romanya, Suudi Arabistan, Arjantin, Kosta Rika, Ekvador, Senegal ve Umman’ın görünümü “negatif” olarak değiştiren kuruluş, birçok ülkenin görünümünü de “pozitif”ten “durağan”a çevirdi.

Avrupa'da kredi notu değişikliğine gidilmedi

Kredi derecelendirme kuruluşu, Hindistan’ın kredi notunu “Baa2” seviyesinden, yatırım yapılabilir en son seviye olan “Baa3” seviyesine getirdi, ülkenin görünümünüyse “negatif” olarak teyit etti. Hong Kong’un notunu da “Aa2” seviyesinden “Aa3” seviyesine indiren kuruluş, ülkenin görünümünü de “durağan” olarak değiştirdi.

Güney Afrika’nın notunu yatırım yapılabilir “Baa3” seviyesinden “Ba1” kırılgan seviyesine getiren Moody’s, ülkenin “negatif” görünümünü de teyit etti. Kuruluş, Umman’ın kredi notunu “Ba2” seviyesinden “Ba3” seviyesine indirdi ve görünümünü “negatif” olarak değiştirdi.

Moody’s Arjantin’in kredi notunu “Caa2”den, en son spekülatif seviyelerden, “Ca” seviyesine indirdi ve görünümü de “negatif” olarak değiştirdi. Ekvador’un görünümünü de “negatif”e çeviren kuruluş, ülkenin kredi notunu “Caa1” seviyesinden “Caa3” seviyesine düşürdü.

Moody’s Avrupalı ülkeler için bir kredi notu değişikliğine gitmezken, yalnızca Romanya’nın görünümünü “durağan”dan “negatif”e çevirdi. Norveç, Karadağ ve Fransa’nın görünümünüyse “pozitif”ten “durağan”a değiştirdi.

S&P hangi sektörlerin notunu kırdı?

Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P, yılbaşından bu yana yaptığı raporlamada ülkeleri detaylı olarak paylaşmak yerine, sektörel olarak hangi kredi notu aksiyonlarını gerçekleştirdiğini derlemiş.

Buna göre S&P toplamda 53 ülkede kredi aksiyonu almış. Bu ülkelerin 8 tanesi Asya Pasifik bölgesinde, 28 tanesi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ve 17 tanesi Kuzey ve Latin Amerika bölgesinde bulunuyor. Genel ortalama olarak, en çok kredi notu değişikliği Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde gerçekleşti.

En fazla notu indirilen şirket enerji sektöründe

Kredi notu indirimleri sektörel bazda incelendiğinde, en fazla kredi notu indirimine gidilen sektör yaklaşık 115 şirketin kredi notunun düşürülmesi ile enerji sektörü. İkinci sıradaysa yaklaşık 90 şirketin kredi notunun düşürüldüğü perakende ve mağazacılık sektörü, üçüncü sıradaysa 85 civarı şirketin kredi notunun düşürülmesiyle medya ve eğlence sektörü geliyor.

Sektörde kredi notu indirilen şirketlerin oranına bakıldığında, en yüksek orana sahip medya ve eğlence sektöründeki şirketlerin yaklaşık %55’inin kredi notu indirilmiş. İkinci sıradaki otomotiv şirketlerinin neredeyse %50’sinin kredi notunda indirime gidilmiş. Taşımacılık ve perakendecilik şirketleri de orantısal olarak yukarıdaki sektörlerin ardından üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

Bu sene içerisinde en fazla kredi notu indirimine gidilen dönem ise Mart ve Nisan ayları oldu. Bu iki aylık dönemde yaklaşık 450-500 arası şirketin kredi notunda indirime gidildi. Kredi notu indirim dalgasıysa Haziran ayından sonra giderek yavaşladı.

Fitch Ratings 36 ülkenin kredi notunu düşürdü

Fitch Ratings'in not indirimlerini Bloomberg HT'ye değerlendiren Fitch Ratings Kurumsal İletişim Direktör Yardımcısı Athos Larkou "Bu yıl, otuzu gelişmekte olan piyasalar ve altısı gelişmiş ülkeler olmak üzere, otuz altı ülkenin kredi notunu indirdik" dedi.

"Şu anda toplamda kırk dört ülke negatif görünüme sahip ve sadece iki ülke pozitif görünüm seviyesinde" diyen Larkou, 2019 yılında on sekiz ülkenin negatif görünüme ve on dört ülkenin pozitif görünüme sahip olduğuna da değindi.

Larkou "Bu not indirimlerinin hepsinin tek sorumlusunun koronavirüs olduğunu söyleyemeyiz fakat koronavirüsün rekor sayıdaki not indirimlerinde ağırlıklı bir etkisi olduğunu söylemek doğru olacaktır" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin "BB-" olan kredi notunu değiştirmedi, ancak görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Fitch'ten yapılan açıklamada,Döviz rezervlerinin azalmasının, zayıf para politikasına ait kredibilitenin ve kısmen güçlü bir kredi teşviki ile beslenen büyük bir cari açığın dış finansman risklerini daha da artırdığı belirtildi.