Advertisement

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "koagüle suni deri" ürününe yönelik mevcutta dampinge karşı kesin önlem uygulanıyor.

Yerli üreticilerin başvurusu üzerine, mevcut önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldı. Buna göre, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla Çin menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Öte yandan, söz konusu ürünler, "Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden metrekare ağırlığı 150 gramı geçen dokunmamış mensucat" ve "Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, metrekare ağırlığı 150 gramı geçen deri taklitleri" olarak tanımlandı.

 

 

AA