Advertisement

Dünya Ticaret Örgütü direktörü Roberto Azavedo ve Uluslararası Ticaret Odası Genel Sekreteri John Denton yayınladıkları ortak bildiride pandeminin yol açtığı sağlık ve ekonomi krizinin ancak doğru yerel politikalar ve uluslararası iş birliğiyle aşılabileceğini belirtti.

“Pandeminin etkilerine karşı şimdi somut önlemler alma zamanı” diyen liderler, özel sektörün ürün ve tedarik zinciri akışlarının etkilendiği yerleri belirleyerek çözümde kilit rol oynayabileceğini de ekledi.

G20 zirvesinde liderlerin küresel iş birliği konusunda hemfikir olmalarını takdirle karşılayan liderler, pandemiyle ilgili ticaret önlemlerinin “Güdümlü, ölçülü, şeffaf ve geçici” olmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Artan İhracat Yasakları

Birçok ülke koronavirüs tedavisinde kullanılan hydroxychloroquine ihracatı ile beraber medikal koruyucu maske, eldiven ve solunum cihazı ihracatını da durdurdu. Koronavirüs önlemleri kapsamında ihracatı durdurulan bu ürünlerin pandemiye karşı mücadelede stratejik öneme sahip olduğu düşünülüyor.


                  

‘Küresel Ticaret Alarmı’ kuruluşunun yayınladığı “Covid-19 ile Beraber Mücadele” raporundan alıntılanan grafiğe göre, mart ortasından sonra ülkelerde görülen koronavirüs vakalarının artmasıyla, medikal ürünlerdeki ihracat bariyerlerindeki artış arasındaki paralellik dikkat çekiyor.

Bu yasakların karşı üretken bir etkiye sahip olduğunu ve bir yayılım dalgasıyla tüm ülkelerin bundan etkilenebileceğini belirten rapor, aynı zamanda uygulanan ihracat yasaklarının uzun vadede karşılıklı güveni zedeleyebileceğine dikkat çekiyor.

Bunlara ek olarak bazı ülkeler temel yiyecek maddelerinin ihracatını da sınırlamayı düşünüyor. Sırbistan çiçek yağı ve şeker gibi gıda mamullerinin de içinde bulunduğu birçok temel gıda maddesinin ihracatını yasakladı. Rusya’nın ise tahıl ihracatına sınırlama getirme gibi bir düşüncesi var.

Gıda ihracatına uygulanacak sınırlamaların küresel bir gıda korumacılığı hareketini tetikleyebileceğinden korkuluyor. Böyle bir durumda çoğu ülkenin halkının temel besin ihtiyacını karşılayamayacak duruma gelme ihtimali endişeleri de arttırıyor.

‘Gümrük Vergileri ve İhracat Yasakları Kalksın’

İhracat yasaklarının yanında medikal ve hijyen ürünlerine hala gümrük vergilerinin uygulandığına dikkat çekilen raporda, ikisinin birden kaldırılmadan küresel mücadelede önemli adımlar atılamayacağını belirtiyor.

Kuruluş, ülkelerin ancak açık bir şekilde uyguladıkları ihracat yasaklarını geri çekeceklerini ilan etmesiyle ve gümrük vergisi uygulayan ülkelerin aynısını tarifeler için yapmasından sonra küresel iş birliğinin önünün açılacağını savunuyor.

                                                
Erol Oytun ERCAN

 

Grafikler: Global Trade Alert, Tackling COVID-19 Together, 23 Mart 2020.