Advertisement

Covid-19 pandemisi ile, tüketicilerin elektronik ticarete olan ilgisinin giderek arttığını söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Bunun en güzel göstergesi internet üzerinden alışverişlerin hacminde sürekli artış. İletişim imkanlarının artması ile tüketiciler sadece ülke içerisinden alışveriş yapmamakta, yurt dışından yapılan alışverişler de hatırı sayılır bir noktaya ulaşmaktadır.

Durum böyle olunca, yurt dışından alışveriş yapacakların gümrük kurallarını bilmeleri önem arz etmektedir. Zira yurt dışından yapılacak alışverişlere konu eşyaların ülkeye girişinde gümrük kuralları uygulanmakta ve gümrük kurallarına uymayan eşyaların ithalatına izin verilmemektedir.

Bu makalemizde tüketicilerin yurt dışından ithal ettikleri eşyalara ilişkin gümrük kuralları ile ilgili bilgi verilecektir.

İnternet Üzerinden Yapılan Yurt Dışından Alışverişte Kitap Haricinde Gümrük Vergisi Muafiyeti Yok!

15.05.2019 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 1111 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar ile yurt dışından yapılan alış veriş limitlerindeki vergi muafiyet sınırı yeniden belirlendi.

Yapılan düzenleme neticesinde sadece kitap ithalatlarında vergi muafiyeti uygulanmaktadır.

Kitap dışında kalan eşyaların posta ve hızlı kargo kapsamında ithalatında vergi tahsil edilmektedir.

Tüketiciler tarafından 30 kilo ve 1.500 Euro’ya kadar yapılan alışverişlerde eşyaların Avrupa Birliğinden gelmesi durumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda ise %20 tek ve maktu vergi tahsil edilmektedir.

30 kilonun veya 1.500 Euro’nun üzerindeki gönderilerde normal ithalat süreçleri işleyecektir.

Yurt dışından alınan eşyanın Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun IV sayılı listede olması durumunda ise ayrıca %20 oranında Özel Tüketim Vergisi tahsil edilmektedir.

Bu nedenle, yurt dışından yapılacak alışverişlerde ödenecek vergilerin de dikkate alınmasında fayda olacaktır.

Diğer Sınırlamalar Önemli

Yurt dışından alışveriş yapacakların dikkat etmesi gereken birkaç hususa da değinmemizde fayda olacaktır.

Cep telefonu, kozmetik, takviye edici gıdalar, tütün ve alkollü içeceklerin hızlı kargo kapsamında ithali yasak. Bu nedenle yurt dışından eşya alırken bu eşyaların tercih edilmemesi gerekecektir.

Son olarak Kanun/İdari düzenlemeler kapsamında ithalatı yasaklanmış eşyaların hızlı kargo kapsamında ithal edilemeyeceğini belirtmemiz gerekir.