Advertisement

15.03.2022 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 31779 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar ile yurt dışından yapılan ilaç dahil alış veriş limitlerindeki vergi muafiyet sınırı yeniden belirlendi.

Bu makalemizde, bireysel ilaç ithalatları ve bireysel ilaç ithalatlarında uygulanacak tek ve maktu vergi konusuna ilişkin değerlendirmelerimiz yer alacak.

Bireysel İlaç İthalatı Mümkün Mü?

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2020/25 sayılı Genelgesi’nde, posta ve hızlı kargo kapsamında tedavi amaçlı bireysel ithalata ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Genelge uyarınca söz konusu ilaçların, kişinin hastalığının tedavisiyle ilgili olduğuna dair yazılı beyanın (sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete) idareye ibraz edilmesi durumunda ithaline izin verileceği belirtiliyor.

Bireysel İlaç İthalatında Vergi Düzenlemesi

1 Mayıstan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenleme neticesinde kitap ithalatlarında vergi muafiyetine devam edilecek, kitap dışında kalan ve 150 Euro’yu geçmeyen eşyaların posta ve hızlı kargo kapsamında ithalatında ise eşyanın Avrupa Birliği’nden gelmesi durumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda ise %30 tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

1.500 Euro’ya kadar olan bireysel ilaç ithalatlarında ise, ilacın Avrupa Birliğinden gelmesi durumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda ise %30 oranında tek ve maktu vergi tahsil edileceği belirtiliyor.

Ticari İlaç İthalatlarında Hangi Vergiler Tahsil Ediliyor?

İlaç ithal edebilmek için öncelikle Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması gerekiyor. Bu kapsamda sadece Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen şirketler ithalat yapabiliyor.

İnsan sağlığını yakından ilgilendiren ilaç ithalatlarında genel olarak Gümrük Vergisi tahsil edilmiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen ilaçların gerek ithalatında gerekse de yurt içindeki teslimlerinde %8 oranında Katma Değer Vergisi tahsil ediliyor.

Değerlendirme

Yukarıda açıkladığımız üzere, 1.500 Euro’ya kadar olan bireysel olarak ilaç ithalatlarında 1 Mayıs’tan itibaren ilacın AB’den gelmesi durumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda ise %30 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

1.000 Euro değerindeki ilacını bireysel olarak ithal eden kişilerden, söz konusu ilacın Avrupa Birliği’nden gelmesi durumunda 180 Euro, diğer ülkelerden gelmesi durumunda ise 300 Euro tek ve maktu vergi ithal anında tahsil edilecek.

İlaç ithalatında genel olarak Gümrük Vergisi olmaması ve ilaç tesliminde %8 oranında Katma Değer Vergisi tahsil edilmesi nedeniyle, bireysel ilaç ithalatlarındaki tek ve maktu verginin %8 olarak uygulanmasının toplumsal sağlığa ve faydaya katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.