Advertisement

Günümüz dünyasının en önemli iletişim araçlarının başında akıllı cep telefonları geliyor. Akıllı cep telefonları, yurt içinde üretilebildiği gibi ithalat kanalı ile yurt dışından da tedarik ediliyor. Döviz kurlarındaki artışın yanı sıra vergi uygulamaları da akıllı cep telefonu fiyatlarını etkiliyor.

Bu makalemizde yeni Özel Tüketim Vergisi düzenlemesinin cep telefonu fiyatları üzerindeki etkisi açıklanacaktır.

Yeni ÖTV düzenlemesi

18 Nisan 2022 günlü 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile cep telefonu teslimlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları yeniden düzenlendi. Söz konusu düzenleme uyarınca; 1.500 TL’ye kadar olan cep telefonlarının tesliminde yüzde 25, bin 500 TL – 3 bin TL arasındaki cep telefonlarının tesliminde yüzde 40 ve 3.000 TL üzerindeki cep telefonlarının tesliminde ise yüzde 50 oranında ÖTV tahsil edilecek.

Yurt içinde üretilen cep telefonu fiyatlar inecek mi?

Yeni ÖTV düzenlemesi şüphesiz cep telefonları fiyatlarını etkileyecektir. Yeni düzenlemenin özellikle yurt içinde üretilen cep telefonu fiyatlarını etkileyeceği değerlendiriliyor.

Yurt içinde üretilen ve vergi hariç bin liraya satılan bir cep telefonunun tesliminde, 835 lira 37 kuruş (10 TL Kültür Fonu, 101 TL TRT Bandrolü, 277,75 TL Özel Tüketim Vergisi ve 249,98 TL KDV) vergi tahsil ediliyor. Yurt içindeki teslimde vergi dahil fiyat bin 638 lira 73 kuruş oluyor. Düzenleme öncesinde vergi dahil fiyat bin 835 lira 37 kuruş oluyordu.

Bu noktadan hareketle, bin lira değerindeki cep telefonun tesliminde yaklaşık 196 lira 73 kuruş indirim söz konusu olacak.

İthal cep telefon fiyatlarında indirim olacak mı?

Akıllı cep telefonlarının ithalatındaki vergilendirme yurt içi teslimden farklılık arz ediyor. 2020/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına Dair Tebliğ uyarınca gümrük kıymeti 200 ABD Dolarının altındaki akıllı cep telefonları ithalatında gözetim belgesi talep ediliyor. Gözetim belgesi sunulmaksızın ithalat yapılabilmesi için gümrük kıymetinin artırılması ve 200 dolar olarak beyan edilmesi gerekiyor.

Bu durumdan ithalde tahsil edilen vergiler etkileniyor. Bin lira değerinde yurt dışından alınan akıllı bir cep telefonu için 2 bin 900 TL (1 ABD Dolarının 14,5 TL olduğu varsayımında) vergi matrahı beyan ediliyor.

Bu matrah üzerinden 2 bin 609 lira 47 kuruş (29 TL Kültür Fonu, 292 lira 90 kuruş, TRT Bandrolü, bin 610 lira 95 kuruş ÖTV ve 869 lira 91 kuruş KDV) vergi tahsil ediliyor.

Gözetim uygulaması nedeniyle, bin Türk Lirasına ithal edilen akıllı cep telefonun Özel Tüketim Vergisi matrahı ve tahsil edilen vergiler düzenlemeden etkilenmiyor.

Değerlendirme:

18 Nisan 2022 günlü 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan ÖTV düzenlenmesinin yurt içinde üretilen cep telefonlarının fiyatlarında bir indirime yol açacağı değerlendiriliyor.