Advertisement

Ülkemizin son dönemdeki en önemli gündem konusu enerji maliyetleri olarak ön plana çıkıyor. Enerji fiyatlarındaki artışlar hane haklı başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde hissediliyor. Özellikle elektrik fiyatlarında görülen artışların hane halkı üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla politika belirleyicileri birçok seçeneği değerlendiriyor.

Ülkeler ihtiyaç duydukları ancak yurt içinde bulunmayan ya da yeterli olmayan kaynakları ithalat kanalı ile tedarik ediyor. Örneğin, ülkemizdeki rafinerilerde işlenecek ham petrol yurt dışından ithal ediliyor.

Bu makalemizde ülkemizde elektrik enerjisi ithalatının mümkün olup olmayacağı açıklanmaya çalışılacaktır.

Elektrik Enerjisi Dış Ticarete Konu Olabilir Mi?

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun birinci maddesi uyarınca, Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve çıkan tüm eşyaların gümrük kurallarına tabi olacağı belirtiliyor. Gümrük Kanunu uyarınca eşya; her türlü madde, ürün ve değeri ifade ediyor.

İthalat Rejim Kararı’nda elektrik enerjisi 2716.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılıyor.

Bu açıklamalar ışığında, elektrik enerjisinin dış ticarete konu edilebileceği sonucuna ulaşılıyor.

Elektrik Enerjisinin İthalatında Hangi Vergiler Tahsil Ediliyor?

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca, ithalat yapılabilmesi için, eşyanın gümrük vergilerinin ödenmesi, ticaret politikalarının uygulanması ve varsa ilgili kurumlardan izin alınması gerekiyor.

Elektrik enerjisinin ithalatında Gümrük Vergisi ve vadeli ithalatlarda tahsil edilen Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu sıfır olarak uygulanıyor. Elektrik enerjisi ithalatında tıpkı yurt içindeki teslimlerde olduğu gibi Katma Değer Vergisi % 18 oranında tahsil ediliyor.

Kimler Elektrik Enerjisi İthal Edebilir?

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği uyarınca, Uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden ya da ülkelere elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uygun görüşü doğrultusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun onayı ile yapılıyor. Özel sektörde yer alan şirketler lisans almak kaydıyla ithalat yapabiliyorlar.

Elektrik Enerjisi İthalatı Hangi Gümrük İdaresinden Yapılabilir?

15 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği uyarınca, sadece Ankara Gümrük Müdürlüğü’nden ithalat yapılabiliyor. İthalatçı şirketlerin bu gümrük idaresine beyanname vermesi gerekiyor. Sürekli akışkan elektrik enerjisi ithalatında İstisnai Kıymet ile Beyan kapsamında gümrük beyanları gerçekleştiriliyor.

Değerlendirme

Gümrük Kanunu uyarınca, Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve çıkan her türlü eşya ve taşıt gümrük kurallarına tabi tutulmakta olup, elektrik enerjisi de gümrük tekniği açısında eşya olarak değerlendirilmekte ve ithalata konu edilebilmektedir.