Advertisement

Kovid-19 pandemisi, Rusya’nın Ukrayna’ya yapmış olduğu operasyon, küresel enerji talebindeki artışlar nedeniyle enerji fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış bu eşyaları ithal eden ülkelerin maliyetlerini artırıyor. Bu noktada gözler taş kömürü gibi alternatif yakıtlara çevriliyor.

Enerjide taş kömürüne dönüşün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olarak yerini koruyor. Taş kömürüne dönüşte, taş kömürü ile doğalgaz veya petrol fiyatları arasındaki farkın etkili olacağı değerlendiriliyor.

Bu makalemizde taş kömürü ithalatının nasıl yapılacağı açıklanacaktır.

Taş kömürü hangi gümrük tarifesinde sınıflandırılıyor?

Taş Kömürleri, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 2701 tarife pozisyonunda sınıflandırılıyor. Taş kömürünün niteliğine göre gümrük tarife istatistik pozisyonu belirleniyor.

Taş kömürü ithalatında hangi vergiler tahsil ediliyor?

Taş kömürü ithalatında gümrük vergisi tahsil edilmiyor. Ancak taş kömürünün Amerika Birleşik Devleri Menşeli olması durumunda, Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar uyarınca, %5 oranında Ek Mali Yükümlülük tahsil ediliyor.

Ayrıca, Çevre Kanunu’nun 18 inci maddesi uyarınca, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla taş kömürü ithalatında eşyanın CIF bedelinin yüzde biri kadar çevre katkı payı tahsil ediliyor.

Son olarak, taş kömürü ithalatında %18 oranında Katma Değer Vergisi tahsil ediliyor.

Taş kömürü ithal etmeden önce izin alınması gerekiyor mu?

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca, vergi kimlik numarasına sahip kişiler ithalat yapabiliyor. Bu nedenle taş kömürü ithal edecek kişilerin ülkemizde yerleşik olma şartı aranıyor.

Kömür ithal edecek şirketlerin, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği uyarınca Uygunluk Belgesi alınması gerekiyor. Uygunluk belgesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düzenliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ithalat öncesinde, ithal edilmek istenen taş kömürüne ilişkin numune alınıp, analize tabi tutuluyor.

Yapılan analiz neticesinde, uygun görülen taş kömürünün ithalatına müsaade ediliyor. Analiz sonucu olumsuz çıkan eşyaların ithalatına müsaade edilmiyor.

Değerlendirme

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle, enerji sorunu yaşayan ülkelerin kömüre dönüşü söz konusu olabilir. Ülkemizin de alternatif enerji kaynaklarına yönelmesi durumunda taş kömürü ithalatının gündeme gelmesi bekleniyor. Taş kömürü ithal edecek şirketlerin ithalat mevzuatına dikkat etmesi gerekiyor.