Advertisement

Dijitalleşen dünyada, tüketicilerin elektronik ticarete olan ilgisi gün geçtikçe artıyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişler hem hacim itibariyle, hem de işlem sayısı itibariyle önemli bir boyuta ulaşıyor. İletişim imkanlarının artmasıyla birlikte tüketiciler yurt dışından da alışverişler yapabiliyor.

Durum böyle olunca, yurt dışından alışveriş yapacakların, gümrük kurallarını bilmeleri önem arz ediyor. Zira yurt dışından yapılacak alışverişlere konu eşyaların ülkeye girişinde gümrük kuralları uygulanıyor.

Bu makalemizde, 15/03/2022 tarihli 31779 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında tüketicilerin yurt dışından ithal ettikleri eşyalara ilişkin değişen gümrük kuralları ile ilgili bilgi verilecektir.

Gümrük vergisi muafiyeti sadece kitap ithalatında var!

15.03.2022 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 31779 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar ile yurt dışından yapılan alışveriş limitlerindeki vergi muafiyet sınırı yeniden belirlendi. 1 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenleme neticesinde kitap ithalatlarında vergi muafiyetine devam edilecek.

Kitap dışında kalan ve 150 Euro’yu geçmeyen eşyaların posta ve hızlı kargo kapsamında ithalatında ise eşyanın Avrupa Birliğinden gelmesi durumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda ise %30 tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

Diğer ülkelere uygulanan tek ve maktu vergi %20’den %30’a artmış olacak.

Yurt dışından alınan eşyanın Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun IV sayılı listesinde olması durumunda ise ayrıca %20 oranında Özel Tüketim Vergisi tahsil edilmeye devam edecek.

Bireysel ilaç ithalatları ve limit üstü hediyelik eşyaya ilişkin düzenleme

15/03/2022 tarihli 31779 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenleme uyarınca, 1.500 Euro’yu geçmeyen bireysel ilaç ithalatlarında da vergi tahsil edilecek.

Ayrıca, 1.500 Euro’yu geçmemek üzere yolcuların yolcu beraberi eşyaları ve hediyelik eşya limitlerinin üzerindeki ithalatlarında vergi tahsil edilecek.

Bu eşyaların Avrupa Birliğinden gelmesi durumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda ise %30 tek ve maktu vergi tahsil edilecek. İthal edilecek eşyaların Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun IV sayılı listesinde olması durumunda ise ayrıca %20 oranında Özel Tüketim Vergisi tahsil edilmeye devam edecek.

Uygulama 01/05/2022 Tarihinde Başlayacak

31779 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 01/05/2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olup, bu tarihten sonra yapılan bireysel ithalatlarda söz konusu vergi oranları uygulanacaktır.