Advertisement

Enflasyon Nedir?

Enflasyon, en basit anlatımla paranın satın alma gücündeki düşüş olarak tanımlanıyor. Enflasyonist ortamda paranın satın alma gücü sürekli düştüğü için, halkın alım gücündeki azalmalar hayat pahalılığı olarak dile getiriliyor.

Enflasyonla mücadelede merkez bankalarının uyguladığı para politikaları ön plana çıkıyor. Durum böyle olunca enflasyonla mücadele de tüm merkez bankalarının birinci önceliği olarak kabul ediliyor.

Para politikası yanında maliye ve vergi politikası ile de enflasyonla mücadelede kullanılacak araçlardan olup, özellikle vergi politikası ile enflasyonla mücadeleye önemli katkılar sağlanabiliyor.

Enflasyonla Mücadele Gümrük Vergisi Araç Olabilir Mi?

Tüketicilerin tüketmiş olduğu eşyaların bir kısmı ile üreticilerin ham maddelerinin bir kısmı yurt dışından ithalat kanalı ile tedarik ediliyor. İthalatçı şirketler ithalat esnasında gümrük idaresine vergi ödüyor.

İthalat üzerine konulan gümrük vergilerinin fiyat mekanizması içerisinde tüketicilere yansıyacağı varsayımı altında, yüksek gümrük vergilerinin fiyat artışına neden olacağını değerlendiriliyor.

Bu nedenle, stratejik olarak değerlendirilebilecek eşyaların ithalatındaki gümrük vergisi oranlarının düşürülmesi enflasyonla mücadeleye katkı sağlayabiliyor.

Örneğin, halkın doğrudan tükettiği ancak yurt içinde yeterli üretimi bulunmadığı için ithal edilen bir eşyanın gümrük vergisindeki düşüş ithalatçının maliyetini düşüreceği için, yurt içi satış fiyatının da aşağıya düşmesine katkı sağlayabiliyor. Dönem dönem tarım ürünlerinin ithalatındaki gümrük vergisindeki düşüşler bu kapsamda değerlendiriliyor.

Diğer yandan, sanayiciler tarafından ithal edilen ve yine yurt içinde yeteri kadar üretimi bulunmayan eşyaların ithalatındaki gümrük vergilerinin azaltılmasının üretim maliyetlerine olumlu yönde katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Girdiler üzerinden tahsil edilen gümrük vergilerindeki azalmanın, üretim sonrasındaki eşyanın yurt içi satış fiyatına yansıyacağı değerlendiriliyor.

Stratejik Ürünler ve Sektörler Belirlenmeli:

Yukarıda kısaca açıkladığımız üzere, enflasyonla mücadelede, gümrük vergileri bir politika aracı olarak kullanılabiliyor. Hangi eşyaların ithalatındaki vergilerin azaltılacağı önem arz ediyor.

Gümrük vergilerinin azaltılmasında stratejik ürünlerin/sektörlerin belirlenmesi önemli. Sektör ve ürün gruplarının belirlenmesinden sonra ithalat vergilerinde indirim uygulanmasının faydalı olacağı ve enflasyonla mücadelede kullanılabileceği değerlendiriliyor.