Advertisement

Nisan dönemi (mart-nisan-mayıs) itibarıyla işsizlik oranı yüzde 9’a geldi. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 9.9 idi. Yıllık olarak baktığımızda işsizlik oranı düşüyor. Mevsimsel nedenlerle önümüzdeki aylarda işsizlik oranı daha da düşecek. Temmuz dönemi (bugünlere ait) verileri açıklandığında işsizlik oranının yüzde 8in altına inmiş olması şaşırtıcı olmaz. Ekonomik büyümenin düşmesiyle ekonominin istihdam yaratma kapasitesi düştü. Yıllık olarak bakıldığında, geçen yıl ortalama 1 milyon kişiden fazla istihdam yaratılıyordu. Bu yılın şubat ayıyla birlikte, son üç aydır yıllık bazda ekonomi 550 bin kişi kadar istihdam artışı yaratıyor. Nisan döneminde istihdam artışı bir önceki yılın aynı ayına göre 650 bin kişiyi geçti. Diğer veriler gibi, istihdam verileri de ekonomik büyümenin yılın ikinci yarısında hızlandığına işaret ediyor.

KADINLAR ERKEKLERİ YAKALADI

Tarım dışı işsizlik hâlâ çift hanede. Genç nüfusta işsizlik yüzde 16 civarında. Kentlerdeki işsizlik oranı yüzde 10.7 oldu. Bu rakamlar yüksek, ama düşme eğiliminde. Kadınlarda işsizlik oranı da yüksek. Örneğin, kentlerdeki erkek nüfusta işsizlik oranı yüzde 9.4 iken, bu oran kadınlarda yüzde 14 oldu. Kadın nüfustaki işsizlik oranının yüksekliği aynı zamanda son yıllarda kadın nüfusun işgücüne katılımının artmasını da yansıtıyor. Daha beş yıl önce kentlerdeki kadın nüfusta işgücüne katılım oranı yüzde 20 iken, şimdi yüzde 26 civarında.

Kadın nüfusun istihdamı artıyor, ama işgücüne katılan kadınlardaki artışa yetişemiyor. Son yıllarda istihdamdaki düzelmenin önemli nedenlerinden biri de aslında kadın nüfusun istihdamındaki artış.

http://gazetearsiv.cbg/ctrl_haber_arama/show_cropped_preview/1630961/0/760/845/181/99

Grafikten de görüldüğü gibi, küresel kriz döneminde kentlerde kadın nüfusun istihdamı hiç düşmedi. Kentlerde erkek nüfusun istihdamında 500 bin kişiye varan azalmalar görüldüğü aylarda dahi, kadın nüfusun istihdamı 50-60 bin kişi kadar arttı. Son aylarda ekonomi neredeyse erkek istihdamındaki artış kadar kadın nüfusta istihdam artışı sağlıyor. Bu çok büyük bir gelişme, çünkü kentlerdeki işgücündeki kadınların sayısı kentlerdeki toplam işgücündeki nüfusun yaklaşık yüzde 28’i. Son üç aydır yıllık bazda kentlerde ortalama erkek istihdamı 310 bin kişi artarken, kadın nüfustaki istihdam artışı 295 bin kişi oldu.

İŞGÜCÜNE KATILIM ÇOK DÜŞÜK

İşsizlik oranı karşılaştırmalarında göreli olarak uluslararası düzeyde iyi durumdayız. Geleneksel olarak düşük işsizlik oranlarına sahip ülkelere göre bugün Türkiye’de işsizlik oranı daha düşük. Örneğin, Avrupa Birliği’nde işsizlik oranı yüzde 11’e dayandı. Amerika’da yüzde 8’in üzerinde. Yakında Amerika’dan da daha düşük bir işsizlik oranını yakalayabiliriz.

Türkiye ekonomisinin sorunu işgücüne katılımın uluslararası karşılaştırmalarda çok düşük kalması. Türkiye’de işgücüne katılım erkeklerde yüzde 70, kadınlarda yüzde 30’un altında. Avrupa Birliği’nde bu oran erkeklerde yüzde 80’in üzerinde, kadınlarda yüzde 70 civarında. Farkın bu denli büyük olması Türkiye’deki işsizlik oranlarının gerçeği yansıtması açısından inandırıcılığını düşürüyor.